Tummen ner för idrottsplats i Gungviken

Nacka Publicerad 08:31, 26 oktober 2019

• Nackalistans förslag nedröstat

Nackalistans förslag om att utreda möjligheten att bygga en idrotts- och friluftsanläggning vid gamla stenbrottet Gungviken fick tummen ner av natur- och trafiknämnden, bland annat med hänvisning till att området ligger en bra bit bort från nuvarande vägar och kollektivtrafik. Nämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Nackalistan menar att områdets närhet till Österviks station, samt till Fisksätra, skulle passa då det saknas idrottsplatser, men att man i så fall måste ändra områdets detaljplan.