Debatt Publicerad 09:59, 01 oktober 2019

• "Den styrande politiska majoriteten hade i sitt förslag till budget för 2020 en möjlighet att faktiskt prioritera skolan. Dessvärre ser vi att de försitter chansen."
Det skriver Carl Kangas och Karin Voltaire, S. 

Värmdös skolor befinner sig i en ständigt pågående kris. Under många år har skolorna varit underfinansierade. Skolorna skriker efter hjälp — nu senast i ett förtvivlat öppet brev från lärare vid Värmdös skolor. Den styrande politiska majoriteten hade i sitt förslag till budget för 2020 en möjlighet att faktiskt prioritera skolan. Dessvärre ser vi att de försitter chansen. Underfinansieringen fortsätter och detta får konsekvenser för Värmdös lärare, elever och föräldrar.

Värmdö behöver ett starkare ledarskap som sätter skolan och framtiden först. Slöseriet med Värmdös skattebetalares pengar måste få ett slut. Moderatstyret har låtit kommunbyråkratin svälla, konsultnotan skena och bemmaningskostnaderna dra iväg. Samtidigt säger de att det inte finns pengar till skolan. I den senaste prognosen saknas tio miljoner kronor i årets budget, och det är lågt räknat.

I vårt budgetalternativ tar vi på allvar itu med kommunens svällande administration och sätter stopp för dyra konsulter och bemanningslösningar för att kunna frigöra pengar för en satsning på Värmdös elever och skolor. Till skillnad från Moderaternas tal om konsultstopp har vi konkreta förslag på nedbantningar av kommunens centrala administration.

Socialdemokraterna är Värmdös skolparti. Vi har en plan för att göra Värmdö till en attraktiv skolkommun. Det är bara möjligt med en långsiktig och stabil ökning av skolpengen i Värmdö. Vi klarar av att prioritera det som är viktigt och satsar därför fyra gånger mer i höjd skolpeng än den styrande högermajoriteten. Vi föreslår en höjning av skolpengen inklusive tilläggsbelopp med sex procent för grundskolan och fyra procent för förskolan och fritidshem för nästa år. Vi föreslår också en kvalitetssatsning på över tre miljoner kronor i ett försök med tvålärarsystem och lärarassistenter. Vi avsätter två miljoner för att garantera alla Värmdös elever en jämlik tillgång till elevhälsa med kvalificerade resurser och ett välutvecklat förebyggande arbete genom att göra den central. Vi går också fram med satsningar för att öka jämlikheten i skolan och med generösare skolskjutsregler. Det vinner vi alla på.

Värmdös lärare, elever och föräldrar förtjänar ett ledarskap som förstår att framtiden börjar i skolan. Värmdö kan bättre.

Carl Kangas, S
Kommunalråd i opposition
Karin Voltaire, S
Skol- och näringslivskommunalråd i opposition