Värmdö Publicerad 17:52, 16 oktober 2019

• "Anna Lipinska måste ta sitt politiska ansvar"

Socialdemokraterna är mycket kritiska till kommunens agerande där de går ut på sin hemsida och skyller på anställda.
– Jag tycker att det är oerhört allvarligt att kommunen på sin hemsida går ut och anklagar enskilda medarbetare för att de "aktivt har valt att missköta sitt uppdrag". Detta innan lex Sarah utredningen är genomförd, säger Carl Kangas, S, oppositionsråd.

Han är också kritisk till Anna Lipinskas uttalanden om Gustavsgården.
– Att Kristdemokraternas Anna Lipinska är så snabb med att sparka nedåt på enskilda medarbetare samtidigt som hon erkänner att hon inte har läst den avvikelserapport som ligger till grund för situtationen får mig att undra om hon egentligen inte bara vill motivera en kommande privatisering, säger Carl Kangas.

Han tycker det är dags att majoriteten nu tar politiskt ansvar.
– Kristdemokraterna har i många år fått administrera Moderaternas nedskärningar i äldreomsorgen, och nu har situationen blivit ohållbar. Det som hänt på Gustavsgården är illa, men Anna Lipinska måste ta sitt politiska ansvar och lösa resurs- och personalsituationen på Gustavsgården istället för att leta syndabockar.