Stort intresse för markanvisningstävlingar

Nacka Publicerad 12:34, 31 oktober 2019

• 27 anbud om hyreslägenheter i Henriksdal

37 företag har visat intresse för de senaste två markanvisningarna i Nacka. Nacka kommun har anvisat mark på en fastighet i backen upp mot Henriksdalsberget för att bygga 100 hyreslägenheter, samt på de två tomterna inom kraftledningsstråket i Orminge för flera radhus och förskola.

Kommunstyrelsen ansåg att samtliga anbud var seriösa, och att 27 anbud i Henriksdal och tio i Orminge var klart fler än förväntat.