Debatt Publicerad 12:26, 29 oktober 2019

"När Alliansen vägrar reglera och överlåter till 'marknaden' att bestämma så blir det tyvärr inte på barnens villkor", skriver Miljöpartiets oppositionsråd Sidney Holm.

”Stopp” är ett sådant ord som barn i förskola tidigt lär sig. Det handlar om rätten till integritet, att säga ifrån och stå upp för sig själv. Tänk om barnen kunde säga ”stopp” också till de politiker som beslutar om deras vardag. För när Alliansen vägrar reglera och överlåter till ”marknaden” att bestämma så blir det tyvärr inte på barnens villkor. Mer pengar går varken till mindre barngrupper, större förskolegårdar eller fler närvarande vuxna.

Det är upprörande att Alliansen säger att maxtak på barngrupperna är ett ”för fyrkantigt mått” och att barnen delas upp under dagen samtidigt som man hänvisar till att de flesta föräldrar uppger att barnen är trygga i förskolan. Miljöpartiet ser flera problem i detta resonemang.
Barngruppernas storlek går åt fel håll. Förskolorna går också mot allt större enheter samtidigt som gårdarna krymper. Oavsett om barnen delas upp under dagen så är det många barn på liten yta. Särskilt problematiskt kommer det bli i centrala Nacka. För att mäta kvalitet använder kommunen enkäter där det inte framgår hur många som har svarat. Det finns heller ingen möjlighet att som förälder kommentera, till exempel om barngruppens storlek eller personalomsättningen. Enkäterna är verkligen ”ett fyrkantigt mått”.

Nacka har stora utmaningar vad gäller behöriga och utbildade pedagoger, förmåga att locka hit personal, få dem att må bra och stanna kvar. Miljöpartiet ser hur detta hänger ihop med barngruppernas storlek, för visst är utbildade pedagoger oerhört viktigt men det måste också finnas möjlighet att ha pedagogisk verksamhet, se och ha tid för varje barn. En arbets- och lärandemiljö med mindre barngrupper är en del i att få kompetent personal. En god lekmiljö kräver gårdar där barnen får utrymme.
När marknaden bestämmer växer barngrupperna och krymper gårdarna. När vi politiker inte säger stopp är det barnen det går ut över. Nackas förskolor ska vara bäst, men framför allt ska de vara på barnens villkor.

Sidney Holm, MP
Oppositionsråd Nacka