Värmdö Publicerad 14:00, 09 oktober 2019

• Majoriteten öppnar för försäljning av kulturhuset • "Den stora frågan är ägandet"

Kommunstyrelsens ordförande Deshira Flankör, M, öppnar dörren för en försäljning av det planerade kulturhusfastigheten. Majoriteten lägger förslag i kommunstyrelsen idag.
– Jag lämnar dörren öppen, säger hon till NVP.

Just nu presenterar Hushållsporslinsfabrikens nya ägare, Sisyfosgruppen, sina visioner för att Gustavsbergs hamn blir framtidens kulturella hot-spot för politikerna i kommunstyrelsen. Deshira Flankör har bjudit in dem. Majoritetens företrädare har redan fått information. För att göra verkstad av sina visioner vill bolaget köpa fabriksfastigheten inklusive ugnshallen, men även övriga kulturfastigheter i hamnen.

Hittills har majoriteten beslutat att sälja av större delen av sitt fastighetsinnehav i hamnen för att ha råd att bygga det nya kulturhuset, dock inte den del av fabriken (ugnshallen), där kommunen de senaste åren kämpat med sina planer på ett kulturhus, som tycks allt längre bort från att bli verklighet.

Men nu öppnar Deshira Flankör, M, kommunstyrelsens ordförande för en utförsäljning även av kulturhusdelen. Till mötet idag lägger Majoritet för Värmdö ett uppdrag om att undersöka förutsättningarna för att sälja fastigheten, som en del i ett levande kultur- och upplevelsecentrum.

– Jag lämnar dörren öppen för att förverkliga kulturhuset och en levande hamn med konstnärlig verksamhet. Jag tycker att det vore klokast om kommunen tog ett större grepp, säger hon och fortsätter:

– Vi har avsatt 175 miljoner kronor i budgeten för att bygga själva, men vi har inte nått i mål. Mitt mål är att lägga pengarna rätt. Att investera i en fastighet som är gammal, en före detta fabrik, som vi inte har kompetens att bygga plus alla utmaningar som är med det. Det är inte optimalt att en kommun äger och förvaltar. Jag tror alla vill förverkliga vår vision om ett kulturhus till minsta möjliga investering. Då kanske det inte är så klokt att kommunen bygger själva. Men den stora frågan är ägandet, det är där klon är.

I majoritetens förslag till uppdrag ingår vissa kriterier, däribland att kommunen ska hyra delar av fastigheten till ett rimligt pris på lång tid, att riksintresset för kultur värnas och att en försäljning ska ske genom en öppen försäljningsprocess till marknadspris. Man vill också att "mervärde för övriga fastighetsdelar ska rimma med vår vision om en levande kultur- och upplevelsecentrum i Gustavsberg".

Kommunen har under de senaste månaderna haft kontakt med fem fastighetsutvecklare, inklusive Sisyfosgruppen, men även Dekorhuset/G-studions nya ägare Ramstedtgruppen. Hittills har man inte fått någon formell förfrågan från Sisyfosgruppen.
– Alla är beredda att leverera kulturverksamhet till oss. Tre av intressenterna har kompetens av kulturfastigheter. Skulle en försäljning bli aktuell måste vi vända oss till fler. I slutänden är det marknaden som sätter värderingen. Det viktiga är att det är en öppen process och att andra har möjlighet att lägga bud, säger Deshira Flankör.

Kulturhuset har, som NVP berättat, inte bara blivit dyrare, utan har också krympt och kommunen har tvingats till utförsäljningar för att ha råd att bygga kulturhuset. I fjol gick S ut med att man tyckte det var dags att göra ett rejält omtag och ompröva eller skrota idén med kulturhuset. I somras stämde MVB Öst kommunen på 26 miljoner för att de hävt entreprenaden för kulturhuset.

Carl Kangas, S, oppositionsråd har inte tagit del av majoritetens förslag men är glad över att HPF fått nya ägare tack vare den intressegrupp som arbetat ideellt i månader för att lösa den ansträngda situationen med hot om konkurs, vräkning och inkasso.
–  Vi välkomnar en seriös aktör  som vill dela och ta ansvar för samhällsutvecklingen och besöksnäringen i vårt unika konstnärliga kluster i hamnen. Vi har drivit på och försökt påverka för ett sammanhållet grepp och omtag för hamnområdet och kulturhusets utformning. Vi har varit emot att sälja enskilda fastigheter till högstbjudande, men varit tydliga med att vi inte prompt ser kommunen som ägare till varenda fastighet. Jag förordar en sund och resonerande inställning från kommunens sida nu.