Värmdö Publicerad 13:11, 17 oktober 2019 Uppdaterad 14:40, 17 oktober 2019

• Två nya försökslinjer • Premiär för pendelbåt från Ålstäket i Värmdö - "historisk satsning"

Nu är det klart. Två nya pendelbåtsförsök ska genomföras i Stockholmsregionen under mandatperioden. Den ena kommer att trafikera Värmdö. Det har region Stockholms majoritet beslutat.
– Detta är en historisk pendelbåtssatsning i regionen, därför är det otroligt glädjande att det blir Värmdö som får ta del av den. Extra roligt är det förstås eftersom detta är en av Centerpartiet i Värmdös största frågor som vi har drivit i över tio år. Pendelbåtarna kommer att avlasta 222:an, minska bilberoendet, korta restiderna och öka livskvalitén för resenärerna, säger Kristina Lång, C, vice ordförande i kommunstyrelsen.

Den första pendelbåtslinjen, beräknas starta hösten 2020, och kommer att gå från Rindö i Vaxholm via Ramsö, Tynningö, Vaxön, Lidingö, Nacka till Stockolm.

Värmdös första försökslinje beräknas starta våren 2022 och kommer att sträcka sig från Ålstäket i Värmdö via Nacka till Stockholm.
– Superkul. Värmdö har engagerat sig starkt i detta. Detta är en historisk pendelbåtssatsning när vi nu introducerar två nya försökslinjer och med det nästan dubblar pendelbåtstrafiken i Stockholmsregionen, säger Gustav Hemming, C, skärgårdsregionråd och ansvarig för sjötrafiken i region Stockholm och fortsätter:

– Pendelbåtar är perfekta för att knyta ihop regionen, kortar restider - inte minst när människor inte behöver åka genom Stockholm city för att ta sig mellan Nacka och Vaxholm exempelvis, minskar trängseln och bilberoendet vilket innebär mindre klimatpåverkan, mindre trängsel på bussar och vägar, och gör regionen mer attraktiv och levande, säger Gustav Hemming, C, skärgårdsregionråd och ansvarig för sjötrafiken i region Stockholm.

De nya linjerna kommer att gå på försök under två års tid med chans till förlängning på ett år. Linjerna väntas ge stora restidsvinster, exempelvis beräknas restiden mellan Koviksudde och Strömkajen minska med 34 minuter, jämfört med dagens transportmedel och förutsatt att det är isfritt.
– Infrastrukturen är en av Värmdös stora utmaningar, med denna nya Värmdölinje med pendelbåtar så kommer vi att kunna avlasta våra vägar och förenkla folks vardag, säger Deshira Flankör, M, kommunstyrelsens ordförande.

Som NVP berättat har Värmdö gjort en förstudie för en pendelbåt. Kommunens intresse för frågan har bidragit till beslutet.
– Vi har haft en särskild dialog med intresserade kommuner som vill ha pendelbåtar och hur de tänker kring bostadsutveckling. Vad de ser för nytta med pendelbåtar och vilket ansvar de själva är beredda att ta för bryggor och byte mellan buss, bil och båt och hur det passar in i stads- och bostadsutvecklingen. Och där har både Värmdös och Nackas politiker visat intresse. I Värmdö har de presenterat hur de ser på utvecklingen av kommunen och vilka möjligheter som skapas med en linje från Ålstäket. Till det kommer att trafiksituationen är mycket besvärlig för boende i Värmdö och Nacka, och det har också varit ett tungt motiv. Jag vill framhålla att kommunerna har ambition att själv utveckla platser utifrån detaljplaner som lirar bra med pendelbåtslinjerna, säger Gustav Hemming.

Det formella beslutet tas i Sjötrafikutskottet i nästa vecka, och kommer även att redovisas för trafiknämnden. Därefter ska en upphandling göras.

Den första linjen beräknas kosta 30 miljoner kronor per år, och den andra 40 miljoner kronor per år.

Bryggor för försökslinjerna

De två nya försökslinjerna kommer att trafikera följande bryggor:

Vaxholmslinjen
Grenadjärsbryggan, Rindö
Ramsö
Norra Tynningö
Rindö Västra
Vaxön
Gåshaga
Hasseludden
Nacka Strand
Slussen
Strömkajen

Värmdölinjen
Ålstäket
Norra Lagnö
Koviksudde
Riset
Slussen
Strömkajen