Klart för planarbete i Birka

FOTO: JENNY FREJING (ARKIV)
Nacka Publicerad 14:49, 30 oktober 2019

• Start-pm klubbat • "Det är nu planarbetet startar, det är nu som alla får komma till tals"

Allianspartierna och Socialdemokraterna går nu vidare — den reviderade, och i många fall större, start-promemorian för Birkaområdet är nu klubbat av kommunstyrelsen.
– Det känns som om planarbetet måste starta nu, kommenterade kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau, M, om beslutet.

I det ursprungliga start-PM:t var antalet lägenheter 600. Nu vill kommunstyrelsen pröva om detaljplanen klarar cirka 1 200 lägenheter istället, i området kring Birkavägen, Nacka gymnasium och Nacka brandkår, i direkt anslutning till den kommande tunnelbanan i Järla.

Förändringarna från den ursprungliga startpromemorian är följande:
• Målet om antalet bostäder har ändrats från 600 till 1 200.
• Antalet bostäder på kommunal mark har ändrats från 150 till 250.
• Målet om antalet förskoleplatser har ändrats från 250–300 till 280–320.
• Gemensamt garage för de boende har försvunnit.
• Däremot har gemensam sopsug lagts till.
• Att den nya tvärgatan mellan Blomstervägen och Birkavägen är en förutsättning för tunnelbanebygget har strukits.
• Målet om god ljudmiljö har strukits då det regleras genom lagkrav.

– Dessutom vill jag tillägga att vi vill ställa krav på gestaltningen, att de hus som byggs i närheten av de gamla trävillorna som ska bevaras, måste utformas i enighet med dem, samt att de kulturhistoriskt värdefulla miljöerna ska skyddas, säger Gerdau.
– Men det är nu planarbetet startar, det är nu som alla får komma till tals i samråd, tillägger han.

Projektområdet innefattar nu 42 fastigheter som under planarbetet kommer att drivas av flera byggaktörer, där kommunen är en. För att stadsplaneringen ska bli bra anser kommunen att projektet ska planeras som en helhet, oavsett fastighetsgränser.
Men någon köpare av privattomterna har ännu inte offentliggjorts, efter att det företag som betalat handpenning för en stor del av området hoppat av.

Miljöpartiet, Nackalistan, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna ville återremittera ärendet.