Nacka Publicerad 14:26, 25 oktober 2019

• Mats Gerdau: ”Tufft, men vi är fulla av framtidstro”

Tuffare läge, kärvare tider och besparingar. När Nackas budget för 2020 presenterades på fredagen låg tyngdpunkten på återhållsamhet, med en oförändrad skattesats.

6,4 miljarder är summan som politikerna haft att röra sig med under nästa år. I dag träffade NVP fyra av Nackas kommunalråd, som förklarade hur de tänkt kring fördelningen.

– Det är ett tuffare läge, men vi är fulla av framtidstro och optimism. Man får ganska mycket för 6,4 miljarder, säger Mats Gerdau, M. 

Sammanlagt ska verksamheterna tillföras 166 miljoner mer än i år. Den största satsningen, på 60 miljoner, görs på socialnämnden — en nämnd som dragits med stora underskott till följd av bland annat personalflykt bland socialsekreterarna. 

Flera andra nämnder har också ett prognosticerat underskott för 2019, på sammanlagt 90 miljoner, och i budgetdokumentet anges att nämnderna och verksamheterna även fortsättningsvis behöver vidta kraftfulla åtgärder för att långsiktigt minska sina kostnader.

En besparing på åtta miljoner ska exempelvis göras på Nackas centrala administration. Dessutom ska tio miljoner sparas in på olika projektbidrag och konsumentvägledning.

– Det är tråkigt att prioritera, men vi är tvungna att titta mest på kärnverksamheterna, säger Karin Teljstedt, KD.

Kommunalråden nämner minskad tillväxt och skatteutjämningssystemet i landet som orsaker till det kärva läget — och påpekar att många kommuner i landet har ett ännu tuffare läge. 

I särklass mest pengar, nästa år omkring tre miljarder, läggs precis som varje år på skola och förskola. Till utbildningsnämndens budget har Alliansen beslutat att tillföra 31 miljoner extra, varav åtta ska läggas på likvärdighetsgarantin, alltså på personalresurser till barn i behov av stöd.

Höjningarna av skolpengen blir 1,25 procent för grundskolan, en procent för gymnasiet och 0,7 procent för förskolan.

– Det är en måttlig ökning, säger Gunilla Grudevall-Steen, L.

Hans Peters, C, framhåller satsningar på en klimatanpassningsplan, fem nya naturreservat, och giftfria skolor och förskolor, medan Karin Teljstedt nämner nyckelfri hemtjänst som en åtgärd som kommer att gynna både de äldre och hemtjänstanordnarna.

Trots Alliansens målsättning om skattesänkningar, lämnas skattesatsen oförändrad, på 18,43 kronor.

– Det är på grund av det kärva läget. Det går inte att sänka skatten, säger Mats Gerdau.

Nackas budget för 2020 I korthet

• Budgeten omfattar som helhet 6,4 miljarder.
• Skatten blir oförändrad, 18,43 kronor.
• Prognosen är att kommunen nästa år ska landa i ett överskott på 1,5 procent. Kommunens mål är ett överskott på två procent per år.
• Omkring hälften av pengarna till kommunens verksamheter läggs på utbildningsnämndens verksamhet. Social- respektive äldrenämnden står tillsammans för en tredjedel av nettokostnaderna.

  • Hanna Bäckman