Ingarö Publicerad 15:53, 11 oktober 2019 Uppdaterad 10:55, 14 oktober 2019

• ÅVC:n i Brunn flyttas till Ekobacken i vår - utredning läggs ner • "Slöseri med resurser"

Igår tog tekniska nämnden, på ordförandes förslag, beslut om att inte fortsätta utreda alternativa platser för en ny återvinningscentral, ÅVC, på Ingarö. Istället flyttas nu ÅVC:n på Brunn till Ekobacken i vår.
– Värmdö Bostäder har inte begärt att få tillgång till fastigheten än. Just nu har vi ett tillfälligt avtal med Suez att driva Brunn. Vi håller på och upphandla verksamhet på Ekobacken. En flytt kan bli möjlig en bit in på våren 2020, säger Filip Joelsson, MP, ordförande i tekniska nämnden.

Som NVP berättat måste ÅVC:n på Brunn flytta när Värmdö Bostäder ska bygga flerfamiljshus på tomten. I juni tog nämnden beslut om det, samtidigt beslutade man, på S inititativ och med stöd av KD, fortsätta utreda möjligheterna till en placering av en ny ÅVC på Ingarö. Tre alternativ föreslogs, två utmed Mörtviksvägen och vid Återvall.

Men igår sa alltså nämnden nej till att gå vidare med den utredningen. Filip Joelssson sa före mötet att om det finns ett behov på Ingarö av en ÅVC, efter att Ekobacken öppnats, så kan nämnden lyfta frågan igen.

S är kritiska till beslutet att kommunen inte går vidare med utredningen.
– Att avbryta en utredning som skulle ge svaret på placering, investering och tillstånd är dels att försena möjligheterna för Ingaröborna att få en lokal ÅVC, men även ett slöseri med kontorets resurser. Detta är tyvärr ett typexempel på där politik och prestige blir viktigare än sakfrågan, säger Magnus Danielsson, S, andre vice ordförande i nämnden.