Boo Publicerad 14:00, 29 oktober 2019

• Vägar utan mitträcken med mycket trafik berörs • Trafikverket räknar med att rädda liv

Igår, den 28 oktober, beslutade Trafikverket om vilka vägsträckor som ska få anpassade hastighetsgränser 2019. 111 mil statlig väg får sänkt hastighetsgräns från 90 till 80 kilometer i timmen och nio mil får höjd hastighetsgräns från 90 till 100 kilometer i timmen.

Tre vägsträckor i Nacka och Värmdö utmed väg 222, Värmdöleden, påverkas. Det handlar om två sträckor där maxhastigheten sänks från 90 till 80 kilometer i timmen, och en sträcka som höjs från 90 till 100 kilometer i timmen. Bland annat sänks hastigheten från 90 till 80 i stort sett genom hela Nacka, mellan trafikplats Lugnet och trafikplats Orminge.
– Rätt hastighet är en förutsättning för att minska antalet dödade och skadade i trafiken. Om alla tar sitt ansvar och håller hastigheten kan vi rädda minst hundra liv varje år, dessutom spar vi bränsle och minskar utsläppen om vi lättar på gasen, säger Sandra Nordahl, enhetschef på Trafikverkets nationella samhällsplanering i ett pressmeddelande.

De nya föreskrifterna gäller från 4-6 november och då kommer Trafikverket att börja skylta om samtliga vägsträckor.

Alla vägsträckor som får sänkt hastighetsgräns saknar mitträcken och har mycket trafik.
– Anledningen till att vi sänker i Nacka Värmdö är trafikflödena, buller och luftkvalitén, säger Lars Wogel, strategisk planererare för Trafikverkets region Stockholm.

Den som kör en sträcka på tre mil i en hastighet av 90 kilometer i timmen förlorar två och en halv minut om man sänker farten till 80. Höjer man istället hastigheten från 90 till 100 blir tidsvinsten maximalt två minuter.

Sammanlagt kommer Trafikverket att sänka hastigheten på 425 mil statlig mil väg runt om i landet fram till år 2025. Samtidigt höjs hastighetsgränsen på 120 mil väg under samma period.

Sänkt och höjd hastighet på Värmdöleden

• Väg 222 - Trafikplats Lugnet - Trafikplats Orminge. Sänkning från 90 km/tim till 80 km/tim.
• Väg 222 - Trafikplats Orminge - 800 meter öster om planskildhet med väg 622 i trafikplats Insjön. Höjning från 90 km/tim till 100 km/tim.
• Väg 222 - 800 meter öster om planskildhet med väg 622 i trafikplats Insjön - 1 050 meter väster om planskildheten i trafikplats Hålludden. Sänkning från 100 km/tim till 80 km/tim. Redan idag råder 80 km/tim över bron på grund av lokala trafikföreskrifter.