Nacka Publicerad 12:51, 13 oktober 2019

• Ska bli en park för kontemplation • Ingår i ”Konsten att bygga stad”

Natur- och trafiknämnden beslutade på sitt senaste sammanträde att bevilja nämnare 3,9 miljoner kronor för parkbygget. Parken, som är en del i projektet ”Konsten att bygga stad”, ska byggas mellan Kvarnholmsvägen och bostadsområdet vid Tre kronors väg. Namnet ”Brofästet” syftar på att parken kommer att ligga på gamla Hästholmsbrons övre körbana.

Lekplatsen ”Lilla Kvarnholmen”, som färdigställdes hösten 2017, ingår i samma delprojekt och ligger bara ett stenkast från den planerade parken. I tjänsteskrivelsen beskrivs lekplatsen ha ”stoj och stim” och tanken är att Brofästet ska bli en kontrast till det.

”Brofästet är tänkt att vara en park för umgänge och aktiviteter men också kontemplation, lugn och närhet till naturen”, går att läsa i skrivelsen.

I investeringsbudgeten ingår också konstverket ”Avatar-blomma” som tagits fram tillsammans med barn och kommer formges av Fredrika Friberg, Nacka kommuns stadskreatör.

När bygget av parken kan påbörjas är i nuläget oklart och beror på när kommunen kan ta över marken från KUAB (Kvarnholmen utveckling AB). Innan övertagandet ska KUAB renovera kalkstenmuren.