Nacka Publicerad 10:10, 31 oktober 2019 Uppdaterad 10:15, 31 oktober 2019

• Tunnelbanebygget kan fortsätta – utan försening • "Har fått svar som stillar vår oro"

Fastighetsägaren Fastighets AB Hovslagaren på Blasieholmen som överklagat järnvägsplanen — som är nödvädig för att tunnelbanebygget — har dragit tillbaka sin överklagan. Det rapporterar Fastighetsnytt

I sin överklagan ville fastighetsägaren att regeringen i första hand skulle häva Trafikverkets beslut om att fastställa järnvägen. I andra hand ville man att ytterligare skyddsåtgärder skulle vidtas, för att minimera störningar under byggtiden.

Överklagan riskerade att försena tunnelbanan med upp till ett och ett halvt år.

Företrädare för fastighetsbolaget bekräftar för Fastighetsnytt att man tänkt om och att överklagan därför inte längre är aktuell.
– I en av oss initierad dialog med Stockholms stad och Region Stockholm har vi som fastighetsägare de senaste dagarna fått svar som stillar vår oro för vår fastighet på Blasieholmen. Vi kommer nu att fortsätta denna dialog och genomföra åtgärder för att säkerställa att vår fastighet inte skadas, säger Tori Skoglund, styrelseledamot i Fastighets AB Hovslagaren till Fastighetsnytt.