Boo Publicerad 15:02, 05 oktober 2019

• Moderat har lämnat in motion • Vill att nya regler ska tas fram

Den moderata riksdagsledamoten Maria Stockhaus kräver i en motion till riksdagen att nya råd kring buller vid en idrottsplats måste ses över samt att nya regler ska tas fram. 

Domen i mark- och miljödomstolen gällande Boovallen har gett de boende runt idrottsplatsen rätt. Blir domen prejudicerande kan det tvingas byggas bullerplank vid idrottsanläggningar i hela landet. Bara i Nacka skulle det handla om en kostnad på 200 miljoner, enligt kommunens prognos. 
För två veckor sedan överklagade Nacka domen till mark- och miljö-överdomstolen.

  • NVP