Nacka Publicerad 09:58, 28 oktober 2019

• Flera broar är i för dåligt skick • 46 miljoner till ny lösning vid Sickla bro

Tattbybron har länge lappats ihop för att behålla sin funktion. Sickla bro och gångbron vid Finntorp är i så dåligt skick att de måste rivas. Slutnotan för Nackas förestående upprustning av gång- och cykelbroar landar på över 100 miljoner kronor.

NVP har i flera år rapporterat om det stadie av förfall som många av Nackas broar befinner sig i. Tjänstemännen i kommunen har identifierat tre broar där behovet av åtgärder är särskilt akut. Två av dem är gång- och cykelbroar över Värmdövägen: Sickla Bro, som byggdes under tidigt 1950-tal, och bron vid Finntorp, som uppfördes 1963.

Tjänstemännen konstaterar att dessa broar är i ”mycket stort behov” av renovering och behöver rivas och ersättas med modernare konstruktioner. Vad gäller bron vid Finntorp ska eftersatt underhåll ha medfört ”oacceptabla risker för brons funktion”. Havererade så kallade hakupplag i brobaneplattan skulle enligt tjänstemännens bedömning innebära ”risk för egendom och människoliv”.

75 miljoner för Sickla bro
Därför föreslår natur- och trafiknämnden (NTN) att broarna ersätts med nya. Ett kostsamt projekt som ytterligare fördyras eftersom broarna går över Saltsjöbanans tågspår. En ny bro i Finntorp beräknas kosta 22 miljoner kronor och en ny vid Sickla bro 46 miljoner kronor. Till detta bedömer nämnden att ersättningstrafik under byggtiden kommer att kosta 29 miljoner kronor.

Enligt Kristina Petterqvist, enhetschef för drift offentlig utemiljö i Nacka, ska dock inte Nackabor behöva vara rädda för att broarna rasar ner över dem eller brakar samman under fötterna.
– Vi har täta kontroller, så det behöver man inte oroa sig för. Skulle vi se någon risk skulle vi naturligtvis stänga av broarna, men så illa är det inte. Samtidigt har broarna nått slutet av sin livslängd och behöver bytas ut.

Beslut i november
Kommunfullmäktige beslutar om dessa brobyggen i november.
– Jag ser ingen risk i att de här investeringarna inte skulle få medel, säger Kristina Petterqvist.

Tattbybron är, enligt tjänstemännen, i ”mycket dåligt skick”. Mellan Tattby och Rösunda har en bro sträckt sig över Neglingeviken sedan 1905. Nuvarande konstruktion kom på plats under 1960-talet. Sedan 1987 är fordonstrafik förbjuden på bron vars bropålar reparerats både 2013 och 2017 eftersom rasrisk förelåg.
Vad gäller Tattbybron beslutade NTN om en förprojektering, där tre alternativa lösningar utreds. Antingen återanvänds den befintliga grundläggningen med en ny överbyggnad i trä, eller så rivs bron och ersätts med antingen en flytbro eller med en ny bro.