”Vägen är farlig — inhibera beslutet”

Saltsjöbadsleden FOTO: FOTO: JENNY FREJING
Insändare Publicerad 10:51, 11 september 2019

• Öppet brev till Mats Gerdau och natur- och trafiknämnden i Nacka.

Läser med bestörtning i Nacka Värmdö Posten att natur- och trafiknämnden beslutat att halvera höjden på räcket mellan bil- och cykelvägen vid infarten till Saltsjöbaden till en kostnad av 600 000 kronor. Motiveringen är att minska upplevelsen av vägen som otrygg! Det är inte upplevelsen som är farlig, utan förhållandet att vägen är farlig. De två smala körfälten omöjliggör en undanmanöver om en bil får sladd till exempel vid ishalka, vilket skulle rendera i en frontalkrock som mycket väl kan vara dödlig även vid nu tillåtna 60 km/tim.

Enda sättet att höja säkerheten är att återställa vägen till ursprunglig bredd. Vill man sedan nödvändigtvis ha en cykelbana i omedelbar anslutning till avgasstinna motortrafikleden, kan en cykelbana byggas på norra sidan strax utanför bilvägen. På långa sträckor räcker det med att fylla ut vägrenen då det ju inte behövs samma stabilitet som för en bilväg. Några bergklackar måste dock sprängas och en breddning av bron över gång-vägen göras. Även det kan göras med en enkel konstruktion då den endast ska bära cykeltrafik.

Mats Gerdau lämnar öppet för att i ett senare skede behöva flytta stängslet och bredda vägen. Vällovligt i sig, men detta ”senare skede” borde vara NU! Att först bränna 600 000 kronor på en slags symbolhandling är rent ut sagt att kasta skattebetalarnas pengar i sjön. Så, för guds skull, inhibera beslutet om att sänka barriären till ingen nytta och gör det som måste göras. 
Hanteringen av frågan har fått mig att tänka på John Kennedy Tooles romantitel från 1982: ”Dumskallarnas sammansvärjning”. Boken var i alla fall underhållande. Det här är inte roligt alls.

Marja och Rein Raukas