”Syftet med Wall Street är att stärka arbetet för det goda samhället”

Med Wall Street gör vi Nacka trivsammare och vackrare, skriver Mats Gerdau i sin replik. FOTO: Jenny Frejing
Debatt Publicerad 11:59, 13 september 2019

• Kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau, M, replikerar på S debattartikel om muralmålningarna

Nu går Wall Street Nacka mot finalen. Snart finns 20 stora konstverk på olika platser runt om i Nacka. Ett stort utomhusgalleri för alla att ta del av.

Wall Street Nacka är ett projekt där vi med konstens hjälp och tillsammans med olika fastighetsägare vill göra Nacka trivsammare och vackrare. Vi vill sätta färg på och ge liv åt döda och otrygga platser. Förhoppningen är att konsten både ska sprida glädje och beröra. Med festivalen visar vi att kulturen har en viktig roll i utvecklingen av vår kommun. Här finns framtidstro!

Syftet med festivalen är att stärka arbetet för det goda samhället där människor trivs och mår bra. Den ska förstärka identiteten på olika platser och göra Nacka attraktivare att bo i, besöka, investera i och driva företag i.

Vi har velat locka de mest intressanta kreatörerna på den internationella arenan för att få offentliga konstverk av högsta kvalitet. Vi vill ha hit de bästa, oavsett var de bor. Det väckte stort intresse med över 100 anmälningar. Vi ser nu en stor bredd av konstnärer från hela världen och det är roligt att även Nackabor finns med.

Som ofta när det gäller kultur så blir det debatt. I synnerhet när en moderatledd kommun tar plats i kultur-Sverige och gör något som ingen i Stockholmsregionen gjort förut. Så klart att kultur-vänstern reagerar, dock mest med ryggmärgen och utan större insikt i vad vi faktiskt gör.

Det påstås att vi ägnar oss åt kulturcensur, att vi begränsar konsten och yttrandefriheten, att det inte ens är konst eftersom det är ”beställt”. Socialdemokraterna hävdar att vi begår ”övergrepp på den konstnärliga friheten”.

Väldiga överord. Vi får nu 20 konstverk med både kvalitativ höjd och gestaltningsmässig bredd. Konstverken får tala för sig själva, men det är sprakande och varierat, inte alls slätstruket. Långt ifrån de lagliga klotterväggar som S vill ha runt om i Nacka.

Eftersom syftet med Wall Street Nacka är att öka trivseln, så måste det finns en inriktning på vad som ska skapas. Vi har sagt att det ska vara vänligt, varmt, fredligt och hoppfullt. Inte aggressivt eller konfliktsökande. Våra tjänstemän har utformat riktlinjer efter detta, tydligheten är viktig samtidigt som det också säkrar hög kvalitet.

Jag tycker att det vore rätt ansvarslöst om det inte fanns någon inriktning alls, att låta vem som helst göra vad som helst i vårt gemensamma offentliga rum. Det är faktiskt lite av det vi ser i form av illegalt klotter lite här och där. Det gör ju inte Nacka särskilt trivsamt. Vi som är demokratiskt valda har ett ansvar för den offentliga miljön, men det innebär inte att vi detaljstyr utan det är väldigt vida ramar.

Vidare måste ju fastighetsägarna känna sig bekväma med de konstverk som ska målas på deras väggar. Det är väl rimligt att den målning som kommer på Kyrkans hus i Orminge stämmer med kyrkans värderingar? För att uppnå det behövs någon form av inriktning, det handlar om respekt.

Slutligen, är det inte rätt oförskämt mot konstnärerna att insinuera att de skapar verk de inte står för? De konstnärer jag träffat har varit stolta över att få delta och uppskattar Nacka som en modig kommun som går före.

Nu ska vi utvärdera Wall Street Nacka och höra vad Nackaborna tycker. Kanske blir det en ny festival 2021.

Mats Gerdau, M, ordförande kommunstyrelsen