Debatt Publicerad 12:13, 09 september 2019

• "Politiken bör med försiktighet förädla Nackas karaktär."

2,5 miljoner kronor går till att ”förvandla det offentliga rummet” genom muralmålningsfestivalen Wall Street Nacka. Detta samtidigt som Sveriges kommuner står inför en svårare ekonomisk tid och Nackas trygghetsproblem växer. Sverigedemokraterna anser att en miljonbeloppssatsning på så kallad gatukonst är helt fel prioritering.

Politiken bör med försiktighet förädla Nackas karaktär istället för att hastigt påtvinga nischad och subkulturell gatukonst. Vi delar många Nackabors uppfattning om att projektet borde ha haft en större lokal förankring, och vi anser att det ligger i muralmålningens natur att vara oförenlig med alla invånares smak och trivsel då den till skillnad från annan konst tar upp stor plats och sticker ut i omgivningen.

En annan aspekt av problematiken som är värd att beakta är normaliseringen av ”gatukonst”, graffiti och klotter som fenomen. Då dessa och idén bakom Wall Street Nacka har ett gemensamt ursprung, är både signalerna och de potentiella långsiktiga konsekvenserna kontraproduktiva.
Inte sällan gör den så kallade gatukonsten politiska ställningstaganden, och på hemsidan för Wall Street Nacka står följande som motivering för valet av projektnamn: ”Kopplingen till börsmarknaden Wall Street i New York handlar om att vi lever i en föränderlig värld, där gamla och förlegade värderingar och prioriteringar är på väg att dö ut. Många har till exempel tröttnat på det spel som går ut på att ’störst hög med pengar vinner’.”

Vi befarar att Wall Street Nacka är ett skrytprojekt som både saknar tillräcklig efterfrågan hos invånarna och som är svårmotiverat ur ett ekonomiskt perspektiv. Vi och många andra nackabor hade hellre sett miljonerna spenderas på en försköning av omgivningen med levande växter, riktiga upprustningar av olika områden, eller en ordentlig satsning på klottersanering.
Sverigedemokraterna röstade därför nej till projektet och vi anser att det är dags för Nackas politiker att sluta måla över de riktiga problemen.

Esa Örmä, SD 
Gruppledare
Leonid Yurkovskiy, SD 
Ordförande

 
Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x