Debatt Publicerad 13:13, 07 september 2019

• "Låt konsten vara fri", skriver Khashayar Farmanbar och Mattias Qvarsell, S.

Just nu håller Nacka kommun den årliga muralmålningsfestivalen Wall Street Nacka. Till denna har alliansen tvingat igenom en lista som begränsar vad konsten får innehålla. Framför allt reserverar de sig emot konstformen graffiti. Alliansen vänder sig emot vad de kallar gatukonstens traditionella ”DNA” som är rebellisk, samhällskritisk och förknippad med kamp. En av världens kanske mest kända gatuartister, Banksy, skulle därför inte vara välkommen till Nacka kommuns festival. Inte heller har många av Nackas lokala konstnärer fått utrymme.

Vi socialdemokrater tror på människans frihet och förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar. Konst är ett sätt att uttrycka sig och det samhällskritiska har varit en viktig del i konsthistorien. Friheten i konst går hand i hand med yttrandefriheten.
Allianspartierna lyfter fram vikten att hålla klotterfritt när de saluför en inskränkt syn på konsten. Vi är alla emot klotter. Klotter förstör och ska inte ges någon plats i vårt Nacka. Men att hävda att graffitti, som är en etablerad konstform, skulle vara detsamma som klotter innebär en alltför inskränkt syn på konsten. 

Begränsningar av fri konst och kreativitet är ett samhällsproblem. Runt om i världen kämpar människor mot regimer som sätter identitetspolitiska och religiösa stämplar på vad som är godkänd konst. Samma retorik ser vi när konsten på tunnelbanestationerna i Stockholm ifrågasätts av politiker. Det är osmakligt när konservativa krafter vill begränsa konstnärliga uttryck utan någon som helst vetenskaplig eller juridisk grund. Politisk styrning av konsten är något som förekommer i länder som Iran, Kina eller Ryssland. Det har inte någon gång lett till bättre livskvalitet för människorna.

Nu när majoriteten i Nacka kommun med Moderaterna i täten beslutat om att begränsa Wall Street Nacka har vi lagt fram ett kompletterande förslag. Vi ser fortfarande många möjligheter i att komplettera kommunens kulturutbud och föreslår att införa utbildningsmöjligheter. Workshops om graffitins historik, teori och praktik skulle vara ett bra komplement till muralmålningsfestivalen. Verksamheten skulle kunna genomföras av kommunen själv, eller i samverkan med till exempel studieförbunden.

Sverige ska vara ett progressivt samhälle där människans konstnärliga frihet inte censureras av kommunpolitikers personliga åsikter kring vad som är vackert och inte. Låt konsten vara fri.

Khashayar Farmanbar, S 
Oppositionsråd
Mattias Qvarsell, S
Gruppledare i kulturnämnden