Älta Publicerad 12:32, 24 september 2019

• Både medborgarförslag och politikerinitiativ yrkar på omtag. • ”Slarvar bort de värden som ett kulturhus har.”

Granskning senare i höst

Planhandlingar för nya Älta centrum beräknas kunna ställas ut för granskning i slutet av oktober.

Placeringen av nya kultur-huset riskerar att göra Älta till ett dött centrum. Det menar engagerade Ältabor som hoppas få politikerna att tänka om.

I förslaget för nya Älta centrum har kulturhuset placerats i källarplan, med entré på en sidogata. Att inte placera kulturhuset på en central plats, med entré från till exempel torget, är att låta enorm potential gå förlorad. Det menar Ältaborna Teresa Lindholm, kulturvetare, Martha Bengtsson, ledamot i kulturföreningen, och Sten Grack, ordförande i Ältas föreningsråd. 

I ett medborgarförslag skriver de att de vill att kommunen reviderar planerna och ger kulturen en mer central roll.
– Med en undanskymd plats slarvar man bort de värden som ett kulturhus har. Den tänkta placeringen kommer inte att bidra till torgets offentliga rum, säger Teresa Lindholm.

I förslaget skriver de att ett torg bör utgöra den ”självklara mittpunkten” i ett attraktivt och levande centrum. Nuvarande planering kan orsaka det motsatta, menar de. 
– Risken är att vi får ett dött centrum, säger Martha Bengtsson.

En bidragande orsak till det, menar de, är planerna om att på kvällstid använda lokaler i nya Stavsborgsskolan för kulturverksamhet.
– Ett kulturhus bör ha inbjudande entré som välkomnar. Det ska vara ett ställe där man lätt ”trillar in”. En skola är inte en sådan plats, säger Teresa Lundholm och fortsätter:
– Det är även en trygghetsfråga. En plats där mer folk är i rörelse upplevs som tryggare. Placeringen kan bidra till en trygghetsvinst. 

Författarna till medborgarförslaget får politisk uppbackning — Vänsterpartiet har lämnat in ett politikerinitiativ i frågan. I förslaget, som läggs till kommunstyrelsen, miljö- och stadsbyggnadsnämnden, kulturnämnden och fritidsnämnden, yrkar V på att ett omtag gäller planering för kultur- och fritidslokaler i Älta centrum görs. Och de vill att omtaget ska bygga på de idéer som medborgarförslaget tar upp. 

”Attraktiv tanke”
– Vi har inte gjort någon annan bedömning än kulturföreningen. Lokalerna är för små, och saknar en gemensam yta. I stället staplar man verksamheter på varandra, med kulturhuset i en källare. En gemensam entré med ett utrymme för är en attraktiv tanke, och kan ge en fin inramning till ett centrum, säger Ältabon Tomas Ottosson, V, ledamot i kommunstyrelsen som skrivit initiativet tillsammans med partikollegorna Rolf Wasteson, miljö- och stadsbyggnadsnämnden, Fredrik Holmqvist, kulturnämnden, och Anna Israelsson, fritidsnämnden. 
– Likt de som skrivit medborgarförslaget anser vi att planen behöver ritas om. Man kan jämföra med idrotten. I Älta har vi haft duktiga fotbollslag som nåt framgångar. En av faktorerna till att de blivit så är att vi har bra placerade planer, i lägen där det är attraktivt att vara. Vi vill att kulturen ska få samma förutsättningar, säger Tomas Ottosson.