Nya planer för Ektorps C — igen

Nacka Publicerad 13:25, 25 september 2019

• Har diskuterats i många år. • Fastighetsägare har visat nytt intresse.

Utveckling av Ektorps centrum, som är byggt på 70-talet, är ett projekt som diskuterats i många år. 
År 2003 godkändes en startpromemoria för ombyggnad, men 2010 hoppade exploatören av. Nu har fastighetsägaren visat nytt intresse för projektet och ett start-pm finns nu för beslut hos kommunstyrelsen.

Målet för projektet är att identifiera Ektorps centrums framtida inriktning som ett av kommunens lokala centrum. Dessutom att hitta en lämplig nivå på antalet bostäder och arbetsplatser, samt skapa en centrummiljö som uppmuntrar till vistelse och en parkering som är ändamålsenlig.