Värmdö Publicerad 15:00, 13 september 2019 Uppdaterad 15:39, 13 september 2019

• "Sett exempel när det som byggts inte följer vad som beslutats"

S i Värmdö vill anställa en stadsarkitekt i Värmdö, det är ett av partiets prioriteringar i S budgetförslag för 2020.
– Värmdö har unika skärgårds-, natur- och kulturmiljöer. Det är en av anledningarna till att så många vill flytta hit. Att balansera tillväxt med bevarande av dessa värden kräver en helhetssyn och en kompetens som idag saknas i kommunen. Det är en av våra prioriteringar för ett mer hållbart samhällsbygge. En attraktiv bebyggelsemiljö skapar mervärden som ökad trivsel och ökat marknadsvärde, säger Carl Kangas, S, oppositionsråd i ett pressmeddelande.

När detaljplanen för Fabriksstaden i Gustavsberg antogs av fullmäktige, beslutades om en omfattande gestaltningsanvisning för bebyggelsen, men gestaltningskraven stod inte med i plankartan och blir då inte juridiskt bindande. S nämner Porslinskvarteren som ett varnande exempel, där byggherrarna byggde högre och kunde välja husfärg- och material, mot kommunens krav på att antal våningar skulle varieras och mer ospecifika krav på fasader/färg.
– Vi har sett exempel när det som byggts faktiskt inte följer de omfattande gestaltningsanvisningarna som exempelvis i Porslinskvarteren. Det är ett demokratiskt problem. Det vi beslutar om i fullmäktige ska bli verklighet, och att säkra det bör vara en av stadsarkitektens uppgifter.

Men frågan om att anställa en stadsarkitekt är inte ny. S har bland annat lämnat in en motion, som dock avslogs av majoriteten. Även L och C, har i sina valmanifest tagit upp frågan om att en stadsarkitekt ska anställas, C vill också utveckla gestaltningsprogram och L vill att gestaltningen ska styras av kommunen inte byggbolagen.

S hoppas nu på att blockpolitiken läggs åt sidan och att man når en samsyn kring förslaget och vill samla stöd hos majoritetspartierna för idén.
– Det finns partier i majoriteten som haft liknande förslag i sina valmanifest. Här kan vi nå enighet, säger Carl Kangas.