Nacka Publicerad 09:30, 20 september 2019

• Del av Global week for future. • Stort artbestämningsevent i Ryssbergen.

Nästa fredag, den 27 september, klockan 08-12 är det åter dags för klimatmanifestation utanför Nacka stadshus, med syftet att Nacka kommun ska leva upp till Parisavtalet. 

Bakom arrangemanget, som är en del av Global week för future, står Greta Thunbergs rörelse Fridays for future och Naturskyddsföreningen i Nacka. 

En liknande manifestation utanför stadshuset hölls i våras, då på initiativ av elever av Mediagymnasiet i Nacka. 

Naturskyddsföreningen i Nacka har, tillsammans med Nätverket rådda Ryssbergen, ytterligare ett evenemang av mer lokal art på gång: En så kallad bioblitz i Ryssbergen, där man under rubriken ”Upptäck Nackas urskog” vill hitta och artbestämma så många arter som möjligt i det område som planeras exploateras. 

Bioblitzen äger rum på lördag den 21 september och innefattar en svampinventering (klockan 10-13), en medborgardialog med politiker (klockan 13-14), en mossinventering (klockan 14-17), grillning med tipspromenad (klockan 17-19) och en insektsinventering (klockan 19-22).

  • Hanna Bäckman