Atrium Ljungberg krävs på 114 000 kronor

Nacka Publicerad 07:50, 13 september 2019

• Byggbodar har använts innan slutligt startbesked givits.

För ett år sedan beviljade miljö- och stadsbyggnadsnämnden Atrium Ljungberg ett tidsbegränsat bygglov för två byggbodar invid Sickla industriväg. Men ett besiktningsprotokoll om genomförd ventilationskontroll gjorde att Nackas bygglovsenhet upptäckte att bodarna satts upp och tagits i bruk utan giltigt slutbesked.

Därför beslutade nämnden i förra veckan att ge Atrium Ljungberg en byggsanktionsavgift på 113 925 kronor.

Atrium Ljungberg menar att det inte finns någon skyldighet att betala byggsanktionsavgift när man inte uppsåtligen gjort fel, samt att den, om den ska betalas, bör sättas ner till en fjärdedel, 28 481 kronor.