Debatt Publicerad 10:04, 10 september 2019

• Man måste våga bryta traditionella former och göra mötesplatser för unga tillgängliga för en så bred målgrupp som möjligt. Det skriver kulturnämndens ordförande Jasmin Farid, M.

Det finns frågor som är ständigt återkommande i diskussionerna kring kommunens organiserade fritidsverksamhet för unga. Hur ska vi satsa på en bred verksamhet för att nå alla ungdomar? Behöver vi prioritera de unga i grundskoleålder eller även unga i gymnasieålder och äldre? Vem ska bedriva verksamheten? Kommunen, det ideella organisationer, stiftelser eller privata intressenter?

Det är en ständig utmaning att nå fler ungdomar, vilket vi såg med Gurraberg. Samtidigt hade verksamheten haft en hög hyra under flera år vilket gjorde situationen mindre hållbar och behövde förändras. Verksamheten Gurraberg lades ner och en separat process påbörjades av ungdomar i samverkan med kommunen, där vi såg att G2 hade tomma lokaler och skulle fungera bra som en nya mötesplats.
Frågan har nu lyfts av tidigare elever på G2 om vi inte kan skjuta till mer pengar för att komma igång med verksamheten tidigare. Samtidigt har vi många olika föreningar inom kultur och fritid här på Värmdö och vi har ett ansvar att fördela resurserna rättvist. Skulle vi avsätta ytterligare pengar måste vi ta det från en annan verksamhet. Vem vill peka ut den verksamheten?

Det har även målats upp en bild av att Gurrabergs tidigare verksamheter skulle ha upphört vilket inte stämmer. Gurraberg är nedlagd men kompetens och resurser har nu breddat utbudet på fritidsgårdarna. Vi har replokaler och skapande verksamheter på fritidsgårdarna. Personal från Gurraberg har flyttat till Brunnen och tagit med delar av verksamhet dit, exempelvis musikskapandet. I Tomtebo har vi en danssal, en studio, en replokal och tillgänglig kompetens för specifika aktiviteter som exempelvis studioteknik, öppen scen, jam-kvällar med mera. Det finns även diverse hantverksmaterial och kompetens kring måleri. 

I Värmdö kommun har vi i dag trygga och kreativa mötesplatser för våra barn och unga däremot uppstår det oroligheter i ungdomsgrupper som påverkar samtliga aktörer som jobbar med målgruppen, ibland under lovtider. Det är en allmän utmaning som inte är unik för Värmdö. Alla kommunala verksamheter måste arbeta mot sexism, rasism, drogliberala attityder och antidemokratiska yttringar. Men Värmdös verksamheter är bra på att belysa dessa strukturer och hantera dem. Främst är vuxen närvaro en framgångsfaktor, samtidigt kompetensförstärker vi personal och har nära samarbeten med bland annat skolorna, föreningarna, Polarna och Nattvandrarna.

Vad vi behöver göra är att fortsätta kommunicera ut vad vi faktiskt erbjuder och hur tillgängliga våra mötesplatser är för att nå fler. Det utmanar oss i att börja tänka nytt och hitta nya former av mötesplatser som intresserar ungdomarna mer än ett ”häng” i Gustavsbergs centrum en fredag kväll.
Huvudfokus är nu att våga bryta traditionella former och tillgängliggöra en arena för en så bred målgrupp som möjligt oavsett bakgrund och förutsättningar. Förhoppningen är att under hösten få till en välfungerande lokal i G2 som är trygg och kreativ för Värmdös alla ungdomar.

Jasmin Farid, M
Ordförande kultur- och fritidsnämnden Värmdö