Läs trafikreglerna en gång extra!

Krönika Publicerad 06:30, 10 september 2019

I trafiken är alla alltid arg på någon. Kanske överdriver jag något, men jag vågar nästan slå vad om att merparten av oss har åsikter om hur våra medtrafikanter — oavsett om vi är gående, cyklister eller bilister — agerar i trafiken.

I den hackordningen finns ingen hierarki, utan jag tror att gracerna fördelas ganska fritt mellan de olika kategorierna. Bilister ilsknar till för att cyklister genar genom rondeller, cyklisterna ondgör sig över gångtrafikanter som inte ser sig för när de korsar cykelbanan och gående surnar till när bilister inte stannar vid övergångsstället. Vem som har mer rätt än någon annan blir sällan klarlagt.

Själv har jag, sedan skolorna åter började, ondgjort mig över unga mopedister som inte alltid verkar ha kläm på alla de trafikregler jag tycker att de borde ha kläm på. 

De har blivit ytterligare ett moment i det kamikazeuppdrag i flera steg som vänstersvängen på Värmdövägen in till Nacka Värmdö Posten kan vara. Stanna i filen som går österut, och därmed stoppa trafiken, vänta på att både bilfält och bussfält är fritt — samt hoppas att det matchar med när ingen cyklist eller gående vill passera infarten till parkeringen — och sen svänga. 
Vissa mornar funkar vänstersvängen friktionsfritt, andra mornar tar den flera minuter. 
Ibland, om än oerhört sällan, stannar en vänlig bilist för att släppa förbi mig. Till både min och bakomvarande fordonsförares lättnad. 

Men sedan skolstarten har ett stort antal mopeder (har fler Nackaungdomar än vanligt skaffat en moped under just den här sommaren?) kastats in i ekvationen. Och de tar plats i alla körfält — bil, buss och cykel. 
Härom morgonen höll svängen på att sluta illa. Jag var nära att krocka med en mopedist som bytte från den långsamtgående bilfilen till den tomma bussfilen precis när jag var på väg att passera. Jag hann bromsa. Men jag hann också tänka på vad som kunde ha hänt om jag inte hunnit. 

Dagen därpå körde en mopedist och cyklist omkull vid övergångsstället mellan Nacka Forum och NVP-huset. Jag såg inte hur olyckan gick till, eller vem som eventuellt gjorde fel. När jag passerade höll de båda på att ta sig upp från marken. Lyckligtvis såg det inte ut som att någon hade skadats. 

Med de två händelserna färskt i minne tar jag mig, som avslutning, friheten att agera moraltant och plocka fram pekpinnen: Ta det lugnt i trafiken! 
Och alla nyblivna trafikanter på moped: Snälla, undvik hastiga beslut i trafiken — och läs gärna trafikreglerna en gång extra.