Värmdö Publicerad 11:32, 16 september 2019 Uppdaterad 14:12, 16 september 2019

• 20 miljoner av hemtjänstens pengar försvinner i ineffektiv organisation • Resursåtstramningar och köpstopp för konsulter väntar • S: "Avslöjar svagheten i ledarskapet"

Med rubriken "Det är ansvarsfullt att kosta mindre!" presenterade Majoritet för Värmdö, M, C, L, KD och MP sin budget för 2020 i fredags kväll.

Värmdö kommun "ska alltid värna om medborgarnas rättigheter till en välfärd av hög kvalitet med respekt och värde förvåra gemensamma resurser" skriver man i ett pressmeddelande.

Inga skattesänkningar utlovas, tvärtom kvarstår skattesatsen på 19 kronor och 18 öre.

Prioriterar kärnverksamheten
Majoriteten säger sig prioritera hög service och kärnverksamheterna vård, skola och omsorg."Skattepengarna ska gå till våra medborgare och koncentreras till kärnverksamheterna".

Samtidigt står kommunen inför utmaningar, på grund av den nationella ekonomin och en sviktande konjunktur. Det ska mötas med en "stringentare styrning".

"En hållbar planering av våra ekonomiska, ekologiska och sociala resuser kräver kostnadsmedvetenhet och åtgärder för bättre, struktur".

Ineffektiv organisation
Kommunens organisation ska utvecklas och effektiviseras, "det är ansvarsfullt att kosta mindre vilket bygger på effektivare arbetssätt" skriver majoriteten. Bland annat satsas 8 miljoner på IT för att effektivisera arbetet. NVP har tidigare skrivit om den planerade robotiseringen av handläggning av ekonomiskt bistånd.

Ett exempel på den rådande ineffektivitet som nämns i pressemeddelandet är den genomlysning av hemtjänsten som gjorts. Den visar att närmare 20 miljoner kronor av hemtjänstens totala budget på 106 miljoner försvinner i en ineffektiv organisation, och att pengarna inte når fram till hemtjänsttagaren.

Resursåtstramningen ska ske genom en "trimmad organisation" framförallt i Skogsbo, minimering av konsulter och en samlad drift av anläggningar, gator och parker.
– Att städa framför egen dörr genom krav på effektiviseringar är bara en liten del av det gemensamma ansvar som vi tillsammans ska ta. Den största delen av skattepengarna ska gå tillbaka till kommuninvånarna, säger Deshira Flankör, M, kommunstyrelsens ordförande.

Majoriteten vill också ha ett högre överskott, som ska användas till nödvändiga fastighetsinvesteringar i kärnverksamheterna vård, skola och omsorg. Man kommer också att lägga ett antal strategiska uppdrag för "långsiktig hållbarhet".

Äldrefrågor viktiga
C tror att den utredning som tillsatts för att locka privata aktörer som kan erbjuda arbetsmarknadsinsatser att etablera sig i kommunen kommer att gynna Värmdöborna och de som är lång från arbetsmarknaden.
– I och med förändringarna vi har sett inom arbetsförmedlingen ligger detta helt rätt i tid, säger Kristina Lång, kommunalråd, C, kommunstyrelsens ordförande.

KD betonar att man tillför extra resurser till kompetensutveckling inom äldreomsorgen.
– Äldrefrågorna tillhör de viktigaste kommunen har att hantera de kommande åren i takt med att andelen äldre ökar, säger Anna Lipinska, KD, kommunalråd.

MP betonar vikten av att värna de tätortsnära grönområdena.
– Vi är stolta över startskottet för Ekedalsskogens naturreservat och uppdraget att förhandla fram naturvårdsavtal för Hemmesta storskog, säger Filip Joelsson, MP, kommunalråd.

L hoppas kunna realisera kommunens planer med Gustavsbergs hamn.
– Det är viktigt att vi nu får igång arbetet med såväl kultur som byggnationer, säger Fredrik Sneibjerg, L, kommunalråd.

Budgeten kommer att tas i kommunfullmäktige senare i höst.

Oppositionen kritiska
Socialdemokraterna är kritiska till majoritetens budget och menar att den inte löser Värmdös utmaningar.
– Det här är en budget som avslöjar svagheten i ledarskapet hos högern. Det är bra att Moderatstyret nu i efterhand inser att vår lösning med att sätta stopp för alla dessa dyra konsulter är rätt väg att gå, men det skulle ha kommit för många år sedan. De saknar trovärdighet och förmågan att göra allvar av orden, säger Carl Kangas, S, oppositionsråd och fortsätter:

– Det här är en budget som inte löser Värmdös viktigaste utmaning - skolan. Moderatstyret sviker ännu en gång Värmdös skolor. Efter all oro och varningssignaler från personal, föräldrar och barn, så tror jag Värmdöborna hade föväntat sig högre ambitioner.

S kommer att presentera sin skuggbudget på onsdag då kommunstyrelsens sammanträder.

Majoritetens budgetförslag i korthet

• Konsultstopp i hela organisationen
• Översyn av kommunorganisationen med syfte att effektivisera och minska organisationen
• Driften ska effektiviseras
• 8 miljoner går till digitalisering (för effektivisering)
• Trygghetsstärkande åtgärder som belysning och kameraövervaktning
• Öronmärkt finansiering till elevhälsan
• Långsiktig parkeringstrategi för infartsparkering
• Ett arkitekturprogram för centrumområden
• "Se över möjlighet" att inrätta naturvårdsavtal i Hemmesta storskog