Socialtjänst svarade inte på hjälpbrev

FOTO: FOTO: NVP ARKIV
Nacka Publicerad 10:29, 12 september 2019

• Anledning: Nyanställd handläggare. • Får kritik av Justistieombudsmannen.

En man skrev 2018 tre brev till Nackas socialtjänst för att en anhörig behövde hjälp. Men breven förblev obesvarade.

Nu får arbets- och företagsnämnden kritik av JO för att inte ha uppfyllt sin serviceskyldighet.

Kommunen uppger att anledningen till att breven inte besvarades var att handläggaren var nyanställd och saknade tillräckliga kunskaper.

Efter händelsen har man ändrat sitt arbetssätt. Handläggarna på den berörda enheten har numera ansvar för en egen ”kundstock”, för att få en bättre kännedom om ärendena. Dessutom tilldelas nyanställda en mentor i form av en erfaren handläggare. 

  • Hanna Bäckman