”Fler måste börja åka kollektivt”

Insändare Publicerad 12:20, 17 september 2019

För att fler ska välja bort bilen måste kollektivtrafiken bli snabbare, smidigare och mer komfortabel. "Rusningstrafikproblemet löses inte med fler vägar utan genom att fler bilisterna tar de allmänna kommunikationerna", skriver insändarskribenten.

I rusningstimmarna på morgon och kväll är det milslånga bilköer in och ut från stan (Stockholm). Så har det varit sedan krigsslutet.  Den naturliga lösningen har naturligtvis blivit byggandet av motorvägar och nya broar på huvudvägarna — detta har fått kommunikationerna att fungera hjälpligt. 

Tyvärr är det så att bättre vägar alstrar fler bilåkare och nu är köerna minst lika långa och trängseln lika svår om på 50-talet.  Försök till lösning är biltullar, höga parkerings-avgifter samt byggandet av nya vägar och inte minst tunnlar. Detta kommer inte att fungera, det är inte bristen på vägar och tunnlar som är flaskhalsen.  Staden kan inte svälja hur många bilar som helst. 

Den långsiktiga lösningen måste sökas i det allmänna  kommunikationssystemet. Även den som anser sig har råd att åka egen, eller firmans, bil måste påverkas att ta de allmänna kommunikationer till och från arbetet. Bussar, tunnelbana och pendeltåg måste bli snabba, komfortabla och rimligt trivsamma. Så är det oftast inte i dag. Direktbussar från perifera områden behövs. Kanske med bevakade vänthallar — till vilka man endast får tillträde med giltig bussbiljett — och med ordenliga infartsparkeringar utanför.  
Direktbussarna skulle så långt möjligt gå i egna filer, kanske till och med på egna vägar, och ha slutstationer vid de stora arbetsplatsområdena, till exempel Karolinska.

Vad gäller de spårbundna transportsystemen så måste ordningen bli väsentligt bättre — både i vänthallar, på perronger och på själva tågen. Vem vill frivilligt lämna den trivsamma och invanda bilen hemma för att, i värsta fall, stå och trängas på ett överfullt tunnelbane- eller pendeltåg.  
Kanske kan man, som på Saltsjöbanan, försöka med ett smärre antal ”direkttåg” på mornarna. Det krävs fler vakter både på perrongerna och kanske, då och då, även på tågen. 

Sammanfattningsvis: Rusningstrafikproblemet löses inte med fler vägar utan genom att fler bilisterna tar de allmänna kommunikationerna.  De måste därför bli  både snabbare och trivsammare än i dag.

Björn Strehlenert