Dagmammor i öppet brev: "Känner oss motarbetade"

Insändare Publicerad 13:20, 08 september 2019

• Värmdös kommunala dagmammor skriver till kommunens politiker. • "Ta inte bort pedagogisk omsorg!"

Kära politiker!

Vi har fått kännedom genom massmedia, våra föräldrar och fackförbund att det diskuteras på politisk nivå om vår framtid.

Föräldrarna har valt oss dagmammor (familjedaghem) för att de vill ha en mindre barngrupp och vi kan erbjuda en lugn och harmonisk miljö för dem. Vi har lättare att individanpassad efter barnens behov så som lägre ljudnivåer, stress och social inlärning. Därför är det viktigt att det finns valmöjlighet i kommunen utifrån barnperspektivet. 

Många föräldrar blir förvånade när de möter oss eller får höra att vi finns men inte fått någon information från kommunen. Vi känner oss motarbetade av kommunen när föräldrar vill ha placering hos oss, men när de ringer till kommunen säger de till dem att det inte finns plats hos oss eller ger ingen information om vår verksamhet. Hur kommer detta sig? Valmöjligheten föräldrarna har blir då endast förskola. 

Vi känner oss åsidosatta. Vi hade önskat mer information och stöd.

Föräldrarna är väldigt nöjda med vårt samarbete. Vi ses varje dag och har olika aktiviteter, barnen ses då i en större grupp och de får en djupare anknytning till varandra och oss vuxna. Det gör att de känner en tillit och trygghet hos alla oss vuxna, och det är viktigt för barnen när de behöver vara hos den vikarierande dagmamman (familjedaghemmet).  

Vi trivs väldigt bra med vårt arbete och har arbetat länge i kommunen (mer än 25 år). 

Vi har alltid funnits som en valmöjlighet, vilket vi vill fortsätta vara. Ta inte bort pedagogisk omsorg/familjedaghem, utan tänk på barnen och föräldrarna som är i behov av mindre barngrupper! Ta detta i beaktning och marknadsför pedagogisk omsorg på lika villkor som övrig barnomsorg. 

De kommunala dagmammorna (pedagogisk omsorg) i Värmdö kommun 
Malle, Jill, Carina och Gisela