"Bra att vi ror åt samma håll för fler båtar"

Debatt Publicerad 13:22, 29 september 2019

• MP i Nacka i replik till C för båtpendling och cykling

Det är kul att vi och Centerpartiet sitter i samma båt och att vi dessutom ror åt samma håll. Vi måste nämligen bli fler som höjer våra röster för båtpendling och cykling.

I en växande region och kommun behövs både fler alternativa resvägar och nya hållbara sätt att resa på. Här finns många vattenvägar samtidigt som studier visar att sju av tio stockholmare kan cykla till jobbet på en halvtimme. När Nacka blir stad kommer detta även gälla många Nackabor och med båtpendling kan också fler boende längre ut i kommunen ta cykeln.

Med nya bostadsområden finns möjlighet att skapa nya förbindelser. Här kan kommunen bidra genom att rusta upp några av Nackas gamla ångbåtsbryggor. Fler båtlinjer kräver ju också fler bryggor och att en infrastruktur finns på plats.

Det är därför vi tycker det är olyckligt att kommunen inte lät förnya ett enda av servituten kopplade till gamla bryggor i Nacka som gick ut i januari. Fungerande ångbåtsbryggor kunde ha varit strategiskt viktiga pusselbitar när morgondagens förbindelser skapas.

Miljöpartiet vill att kommunen är med i de olika diskussioner som nu förs om nya båtlinjer, både med privata initiativ och regionen. Förutom en aktiv dialog med regionen för att hitta gemensam finansiering kan kommunen också undersöka möjliga bryggor och se över detaljplaner. På så vis kan vi bli extra intressanta för nya försökslinjer med båtpendling när regionen nu ska satsa på detta.

Det ligger i kommunens intresse att skapa nya resvägar. Vi behöver inte bara höja våra röster för båtpendlingen utan också aktivt agera från kommunens sida.

Sidney Holm, oppositionsråd, miljöpartiet Nacka
Lisskulla Zayane, gruppledare, miljöpartiet Nacka