Bergenstråhle: ”En mycket bra lösning”

Älta Publicerad 12:31, 24 september 2019

• ”Så centralt man kan komma.”

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Cathrin Bergenstråhle, M,
säger att kulturhuset ligger
”så centralt man kan komma”.

– Bibliotek, kulturlokaler och fritidsgård samlokaliseras istället för att vara separerade som i dag. Det kommer att bidra till ett levande centrum. I området finns dessutom många fler lokaler i bottenvåningar som i framtiden kan användas till kultur om behovet skulle finnas. 

Att verksamhet planeras till Stavsborgsskolan menar förslagsförfattarna gör att man förlorar en ”naturlig mötesplats”.
– Det är en mycket bra lösning att ytterligare lokaler för kultur ordnas i nya Stavsborgsskolan. De som kritiserar detta har missat barnperspektivet. För barn och föräldrar är det en trygg och praktisk lösning att barnen kan ha sin kulturaktivitet efter skoltid på skolans område istället för att behöva gå till centrum. 
Finns det chans till ett omtag för planerna?
– Det finns alltid chans till förändringar under planarbetet. Men jag är övertygad om att det nya centrum kommer att bli mycket bättre än i dag på många sätt, skriver Cathrin Bergenstråhle.