"Är Värmdö kommun mot kollektivavtal?"

Debatt Publicerad 14:30, 10 september 2019

• S i Värmdö reagerar mot avvecklingen av de kommunala dagmammorna • "Upprörande att kommunen tar ställning mot kollektivavtal"

Utbildningsnämnden i Värmdö kommun föreslås den 11 september besluta om avveckling av dagmammor i kommunens regi. Man hänvisar till bristande efterfrågan och ett antal andra skäl.

I texten framgår att ett av skälen till att man föreslår avveckling av de kommunala dagmammorna är att de privata dagmammorna inte är bundna av kollektivavtal. Formuleringarna är minst sagt häpnadsväckande. De privata dagmammorna beskrivs av kommunens tjänstemän kunna bedriva verksamheten med större frihet och flexibilitet eftersom de inte behöver kollektivavtal. Det är upprörande att Värmdö kommun tar ställning mot kollektivavtal, att det är bättre med verksamhet där avtal kan undvikas. Anser kommunen att vi inte vill ha regleringar på arbetsmarknaden som omfattar t.ex. arbetstider? Vilken är nästa personalgrupp i kommunen som kommer avvecklas med sådan motivering? Är dagmammorna bara startskottet för avveckling av andra kommunalt drivna verksamheter.

I tjänsteskrivelsen använder man sig även av formuleringen om hur den organisatoriska problematiken med koppling till kollektivavtalet i framtiden riskerar att de kommunala dagmammorna kommer att bryta mot FNs Barnkonvention. Detta är både beklagligt och direkt felaktigt. Om kollektivavtal är det som hindrar verksamhet med dagmammor i kommunal regi så kan vi upplysa er om att de är förhandlingsbara. Värmdö kommun har inte sedan 2007, då kollektivavtalet slöts, tagit upp frågan om omförhandling. Istället används det som ett argument för privatisering.

Dagmammorna har i brev till Utbildningsnämnden själva beskrivit hur de behandlats och om den totala avsaknaden av information och dialog från kommunens sida. Det är ovärdigt en arbetsgivare som Värmdö kommun att sköta verksamhet och medarbetare på ett sådant sätt.

Vi i Socialdemokraternas fackliga utskott anser att denna tjänsteskrivelse har stora brister och att kommunen i den tar ett ideologiskt ställningstagande mot fackförbunden och kollektivavtalen som har kommit till genom en överenskommelse mellan fackförbunden och Sveriges kommuner och landsting.

 

Socialdemokraternas fackliga utskott i Värmdö

Robert Belving

Anette Wikberger

Jennie Öhman