Debatt Publicerad 15:00, 14 september 2019

• Nackalistan kallar Wall Street för "kulturellt magplask" i en debattartikel

Tänk dig att en kommun styr vad en författare ska skriva, för att till exempel få ett stipendium för sina litterära kvaliteter. Det får då inte finnas något kritiskt, sexuellt eller annat olämpligt innehåll. Bara mys och en känsla av att vi hör ihop och att inga stora problem existerar. Inte heller något ifrågasättande av tillståndet i Nacka. På de villkoren skulle det inte längre finnas många intressanta författare. Samma funderingar kan man applicera på konstnärer och deras skapande. Här är själva drivkraften att visualisera verklighetens problem och trender. Inte att begrava svåra frågor under ett kommunalt  gossetäcke så att verklighetens utmaningar inte får synas.

Så har nyss hänt i Nacka med muralmålningarna, Wall Street. Inget ont om de duktiga konstnärer som målar på de premisser som några i kommunen har bestämt. Omedvetenheten om konstens och kulturens uppgift verkar vara stor hos de beställande politikerna som antagligen har givit tjänstemännen dessa begränsande kulturella direktiven. En fråga man ställer sig är hur Allianspartierna som benämner sig som liberala, här ställer sig till det egna partiets kultursyn som finns i deras partiprogram för riket. Mediaexponeringen och kritiken av Nackas hantering av denna fråga har varit massiv. Vad står det då om kultur i partiprogrammen hos Allianspartierna?

Liberalerna, bland annat: ”Kulturen ska vara fri. Kulturstöd ska gynna kvalitet. Fler Fristadsförfattare…” (i detta fall så röstade Liberalerna i Nacka emot sitt partiprogram när frågan om fristadsförfattare nyligen var uppe för omröstning. Nackalistans parentes).

Centerpartiet, bland annat:.. ”Kulturen ska vara fri från politiker som vill styra vad den ska handla om. Du måste fritt få skapa och ta del av tankar om livet och samhället vi lever i. Kulturen har en viktig del i detta. Därför måste kulturen få vara fri. Det är viktigt för demokratin. Därför ska politiken inte försöka styra vad kulturen handlar om…”

Moderaterna, bland annat: ”Konsten och kulturen hjälper oss att förstå oss själva och dem vi möter – hur vi förhåller oss till vår samtid och hanterar vår framtid. Att kulturen och konsten kan utvecklas fritt utgör därför grunden  för vårt demokratiska samhälle….Kulturen måste fredas från politisk klåfingrighet. Vi står för en övergripande strategi där kulturpolitikens värde och innehåll återupprättas…”

Kristdemokraterna, bland annat: ”Kulturen ger oss mening i nuet, men kulturen bär också våra historiska rötter och föder visioner för framtiden. Kulturen bidrar till att vidga den egna verkligheten och fantasin…”

Dessa tankar och ord om kultur får inget genomslag i de kommunala beslut som gäller styrningen av muralmålningarna i Nacka. Liberala tankar och dåliga erfarenheter av klåfingriga kommuner som styr konstens innehåll har inte avskräckt Nackas Allianspartier. Vad som står i deras partiprogram på riksnivå har här ingen bäring alls. Ett större kulturellt magplask är svårt att tänka sig. Nackalistan var kritisk till projektet från början eftersom vi förutsåg att det skulle utvecklas på detta sätt. Istället ville vi satsa på mer blomster- och växtplanteringar i Nacka, något som gynnar miljön. I dagens Nacka för de styrande mest fram eget beröm och PR av positivt värde istället för att fatta beslut i samverkan med invånarna och vara öppna om de problem som finns. Öppenhet och mångfald är kommunens motto, men verkligheten är en annan.

Christina Ståldal, Nackalistan