"Orimlig" dom om
Boovallen överklagas

Nacka Publicerad 13:10, 12 juli 2019

• Tider för idrott minskar • Kan bli praxis

Efter dom i mark- och miljödomstolen minskar kraftigt möjligheterna att använda den bullerkritiserade Boovallen. ”Orimligt”, tycker fritidsnämnden i Nacka, som överklagar domen.

I många år har en infekterad dispyt pågått om Boovallen. Grannar till idrottsanläggningen menar att verksamheten är störande eftersom träningar och matchspel pågår från tidig morgon till sen kväll. Dessutom stör ljud från publik, högtalaranläggning och den trafik som verksamheten genererar.

Bullermätningar visar att grannarna har rätt i sin kritik, men hur situationen ska hanteras har varit en återkommande källa till friktion mellan grannarna och Boo FF, som är den idrottsförening som främst berörs av de restriktioner som införts där bland annat nyttjandetiden begränsats.

2015 kunde anläggningen under lör-, sön- och helgdagar användas klockan 09:00-22:00. Sedan dess har utfallet i tvister gjort att nyttjandetiden gradvis minskat. Enligt mark- och miljödomstolens senaste dom får Boovallen under helger endast användas mellan 10:00-17:30, fram till dess att fysiska bullerskydd – som kommunen föreslagit att bygga – är uppförda.

”Risk att domen blir praxis”
Denna dom överklagas nu av fritidsnämnden i Nacka.
– Vi menar att det är orimliga restriktioner som mark- och miljödomstolen har hamnat i trots kommunens förslag på åtgärder. Ifall domen fastställs kommer det att bli ringar på vattnet runt hela idrottssverige. Då finns risken att domen används som praxis på flera andra idrottsanläggningar. Vi bör se hur våra idrottsanläggningar ska användas bättre och mer effektivt, inte införa fler restriktioner, säger Oliver Rykatkin, M, 1:e vice ordförande i fritidsnämnden, i ett uttalande på Facebook.

  • Ingemar Lundin