Skärgården Publicerad 17:45, 21 juli 2019 Uppdaterad 09:50, 23 juli 2019

• "Ger med ena handen, tar med den andra".

Högstadiet på Möja läggs ner. Eleverna flyttas till Svartsö. Nu protesterar SIKO och Möja företagarförening mot beslutet.
Det sticker i ögonen, säger Monica Pettersson, ordförande i Möja företagarförening.

SKÄRGÅRDEN. På Möja finns en F-9 skola, butik och samhällsservice – men ön tampas, liksom många skärgårdssamhällen, med en avfolkningsproblematik. Föräldrarna fick i våras reda på att högstadiet i Möja skola läggs ner. Från höstterminen ska högstadieeleverna transporteras för skolgång på Svartsö. Av skolans cirka 20 elever berörs fyra. Beslutet har tagits av rektor Lena Möllersten, som inte gått att nå.
– Bakgrunden är att det är så små skolor, och rektor försöker få till fungerande grupper, säger Erik Sanner, avdelningschef för styrning och kvalitet på utbildningskontoret.

Dubbla tungor
Beslutet om högstadiet har fått Möjaskärgårdens företagarförening och SIKO att reagera. De tycker att kommunen talar med dubbla tungor. Å ena sidan talas om en levande skärgård som ska utvecklas, det satsas på skolor, nya VA-lösningar där Möja ingår i ett vattenprojekt som KTH driver, och en omfattande bredbandsutbyggnad. Å andra sidan läggs skolor ner. Möjaskärgårdens företagarförening har även beviljats 300 000 kronor från kommunen, länsstyrelsen och region Stockholm, för ett projekt för hur Möja ska utvecklas till 2050, och arbetet har precis inletts.
– Det sticker i ögonen. När kommunen med ena handen beviljar medel för utveckling och med den andra handen tar bort skolan från ön. Skolan är ju grunden för att öka befolkningen. Hur ska vi kunna locka ut unga familjer till vår skärgård om vi inte kan erbjuda en skola från klass F till 9, säger Monica Pettersson, ordförande i Möja företagarföreningen.

Sju miljoner
Möja skola ingår i Värmdö skärgårdsskola, som även består av enheterna Djurö, Svartsö och Runmarö. Avståndet mellan skolbyggnaderna och antalet elever i olika åldrar på öarna innebär en del utmaningar vad gäller klasstorlekar och tillgång till behöriga lärare skriver Mats Lundström, skolchef, i ett mejl. Två dagar i veckan åker skolornas högstadieelever till Djurö skola för undervisning. Skolorna deltar även i Skolverkets försök med fjärrundervisning. I årets budget har kommunen avsatt sju miljoner kronor till ö-skolorna.
– Sammantaget kan sägas att utifrån ett elevfokus och elevernas rätt till utbildning och lärande har rektor gjort bedömningen att den organisation som gäller kommande läsår, bäst tillgodoser dessa, skriver Peter Bergström, utbildningschef i ett mejl.

SIKO och Möja företagarförening har nu skrivit till kommunen där man inte längre nöjer sig med alla tjusiga uttalanden om en livskraftig skärgård, utan tycker det är dags för att de omsätts i ”kraftfull handling” och att flytten av högstadiet inte blir av.

Hösten 2020 kan öppnas
Under måndagseftermiddagen ringer rektor Lena Möllersten. Hon säger att beslutet grundas i elevens rätt till utbildning.
– Vi lägger inte ner högstadiet, vi har gjort en förändring för ett läsår. De får sin undervisning på Djurö och Svartsö under en eller möjligen två terminer. De kommer att ha temadagar på ön, men det blir ganska lite undervisning på Möja, säger Lena Möllersten och fortsätter:
– Vi sliter hårt för att få skolan att fungera trots vikande elevunderlag i de äldre årskurserna. Och vi försöker garantera den rättmätiga undervisning som eleven har rätt till, och delar av undervisningen går inte att göra när det är två elever. Eleverna har rätt till likvärdig undervisning.

Hon säger att högstadieeleverna sedan tidigare fått en stor del av sin undervisning på annan plats, cirka 60 procent av undervisningen har skett på Möja, resterande på Djurö. Och hon säger att hon hoppas att man till hösten 2020 kan återgå till två undervisningsgrupper igen, en för de yngre och en för de äldre eleverna.
– Det vi ser nästa år är en större åldersgrupp, cirka 5-7 stycken barn. Så det ser bättre ut. Det är inte någon som tänker tanken att lägga ner högstadiet. Men när det är ett mellanår som nu med få barn måste vi få till en vettig, laglig lösning för att få till undervisningen. Jag har ett statligt uppdrag och ett uppdrag från politiken, säger Lena Möllersten.

Fotnot: SIKO är förkortning för Skärgårdens intresseföreningars kontaktorganisation.