Nacka Publicerad 11:39, 25 juni 2019

• Förvaltningsrätten ser inte läkarens insatser som grovt oskickliga.

Plastikkirurgen i Nacka har kritiserats för ett stort antal bristfälliga näsoperationer, med bland annat andningshinder och nästäppa som följd, men får nu tillbaka sin legitimation.

Detta sedan förvaltningsrätten upphäver Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds beslut om att återkalla legitimationen.

Förvaltningsrätten menar att kirurgen visat prov på oskicklighet, men inte grov oskicklighet, vilket krävs för att återkalla legitimationen.

Som NVP tidigare rapporterat, förlorade läkaren sin legitimation i slutet av förra året. Om domen vinner laga kraft får han tillbaka den och sätts på en treårig prövotid, då han måste hålla regelbunden kontakt med Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och fortbilda sig praktiskt och teoretiskt.

I sitt beslut har förvaltningsrätten tagit ställning till de tolv patientfall som nämns i ansvarsnämndens beslut. Det gäller näsoperationer som genomförts mellan åren 2013 och 2017.

  • NVP