Saltsjöbaden/Fisksätra Publicerad 09:49, 18 juni 2019

• Såld för 60 miljoner. • Klart för ny skola 2021.

Nackas kommunfullmäktige klubbade vid sitt sammanträde på måndagen försäljningen av Fisksätraskolan. Prislappen? 60 miljoner kronor.

I mitten av maj presenterade Nacka kommun sina planer på att lägga ner Fisksätraskolan. Dålig ekonomi och för låg kvalitet angavs som orsaker. Den 3 juni röstade kommunstyrelsen ja till nedläggningen.

Nu har nästa beslut om skolan tagits. Under måndagens kommunfullmäktigesammanträde klubbades försäljningen av skolbyggnaden. Fullmäktige beslutade, enligt den plan som tidigare presenterats, att sälja Fisksätraskolan till Stena fastigheter. Fastighetsbolaget kommer att betala 60 miljoner kronor för skolbyggnaden.

Stena får tillträde till fastigheten den 2 september. Efter det kommer skolan att renoveras och förberedas för den nya skolverksamheten, som stiftelsen Viktor Rydbergs skolor kommer att driva. Den nya skolan, med årskurserna F-9, ska öppna till höstterminen 2021.

Kommunfullmäktige uppmanar Stena fastigheter att verka för att Viktor Rydberg tillämpar närhetsprincipen vid ett eventuellt urval av elever, så att det säkerställs att skolelever som bor i Fisksätra får möjlighet att gå i en skola nära hemmet. 

I fastighetsöverlåtelseavtalet finns garantier som förbinder Stena fastigheter att upplåta fastigheten till en skoloperatör under minst 15 år