Boo Publicerad 10:40, 07 juni 2019

• Får pris från kommunen • Säckhoppning även på karneval

Hur får man förskolebarn att lära sig mer om olika kulturer och människors lika värde? Förskolan Bagarsjöns lösning är en mångfaldskalender – som de nu vunnit pris för.

Det är Nacka kommuns pris Fjädern som förskolan nyligen vann för sin kalender. Bakom idén finns Franziska Forssander, förskollärare och Aisha Lundgren Aslla, pedagogisk utvecklare på förskolan.
– Tanken är att lyfta både likhet och olikhet. Att främja solidaritet och träna demokratiska förmågor samt främja barns inflytande genom att de själva bidrar med tankar och idéer, säger Aisha Lundgren Aslla.

Med kalendern kan man räkna ned tid inför en händelse och samtidigt lära sig om demokrati och lika rättigheter. Barnen får öppna paket som innehåller fakta och övningar som kan göras på en dag eller sträcka sig över flera dagar. Därefter får barnen diskutera vad de lärt sig. Ett exempel är när barnen lärde sig om karnevaler. De fick leka lekar och bland annat tävla i säckhoppning som alltså inte bara förekommer på svensk midsommar utan även på karnevaler. Alla hade inte förstått reglerna och någon hade fuskat men resultatet blev en väldigt demokratisk diskussion från barnens sida, berättar Franziska Forssander och Aisha Lundgren Aslla.
– Barnen tävlade i säckhoppning när jag hörde ett barn säga till ett annat ”alla får leka sitt, det behöver inte bli problem. Vinna är inte det viktiga utan alla ska ha kul”, säger Franziska Forssander.

Idén blev till efter att barnen visat intresse för mångkultur och att de diskuterade allas lika värde och olikheter väldigt mycket.
– ­Det känns som att många vill satsa på de här frågorna men att det ofta faller platt för att man inte riktigt vet vad man ska göra. Nu vill vi bli bäst på det här, säger Aisha Lundgren Aslla.

Enheten har sedan två år tillbaka arbetat med en satsning på demokratiuppdraget i förskolan där de frågar sig själva hur de kan jobba på ett normkritiskt sätt för att synliggöra samhällets mångfald.
– Jag har märkt att det som ofta skapar konflikt är olikheter kring högtider och traditioner. Vi vill nu lyfta olikheterna och likheterna för att säkra allas lika värde. Jag tycker att funktionsvariationer är ett perfekt exempel på att vi alla är olika och har olika förutsättningar, säger Aisha Lundgren Aslla.

Hon och Franziska Forssander säger att det finns många skolor som jobbar med samma frågor som de själva men att det är punktinsatser, till exempel att skolor firar FN-dagen och lär sig flaggor, men att den mer generella dialogen och utbildningen fattas.
– Vi tror inte att man kan förändra ett tänk med bara punktinsatser, det är mer komplicerat i hur man ska gå till väga och det kräver även att pedagogerna och lärarna ändrar sitt sätt att tänka. I början kräver det att man lite grann håller varandra i hand, säger Franziska Forssander.

Nu har de ansökt stipendium för att kunna skriva en bok om projektet i pedagogiskt syfte för andra lärare.

Priset fjädern

• Varje år delar Nacka kommun ut priset Fjädern till ett antal skolor och förskolor.
• Kommunen vill lyfta fram fritidspedagoger, förskollärare och lärare som goda exempel på hur arbetet med barn och elever kan utvecklas.
• I ansökan för priset ska man ha beskrivit idén, genomförande och resultat.
• Kommunen bedömer hur innovativt projektet är och om det är pedagogiskt utöver de vanliga. Det ska även vara användbart och inspirerande.