Fisksätraskolan läggs
ned — brist på elever

FOTO: Elisabeth Ubbe (arkiv)
Saltsjöbaden/Fisksätra Publicerad 15:11, 13 maj 2019

Nacka kommun meddelade under måndagen att Fisksätraskolan kommer att läggas ned.
Till hösten 2021 ska istället en privatdriven skolan öppna i lokalerna.

Skolan kommer att läggas ned i samband mer terminsslut sommaren 2019. Enligt kommunen är anledningen till nedläggningen att skolan under lång tid dragits med kvalitetsbrister, otrygghet och ansträngd ekonomi. 
– Allt färre elever väljer Fisksätraskolan, bara 92 av 750 skolbarn i Fisksätra har valt Fisksätraskolan. Skolan har svårt att attrahera utbildade lärare, studieresultaten är låga och den rekommenderas i allt lägre grad av föräldrar. Det innebär sammantaget att skolan har nått en brytpunkt där den inte längre kan erbjuda en utbildning som lever upp till våra krav, säger Einar Fransson, produktionsdirektör för Nackas kommunala skolor, i ett pressmeddelande. 

Kommunen har redan planer på att sälja skolfastigheten. Tilltänkt köpare är Stena fastigheter som tillsammans med stiftelsen Viktor Rydbergs skolor, är redo att starta en ny skola till höstterminen 2021. Den nya skolan planeras ha kapacitet för cirka 540 elever i årskurserna F-9.

De elever som nu går på skolan kommer att erbjudas plats på närliggande skolor. 
2012 lades Fisksätraskolans högstadium ned på grund av bristande elevunderlag.