Nacka Publicerad 09:34, 20 april 2019

Sedan 1986 har Nacka närradio speglat kommunens kulturliv och varit debattplats för politiska frågor. Men nu kämpar stationen för sin överlevnad.

Så kan du påverka innehållet i närradion

”Enklast är att kontakta oss genom vår hemsida. Sök på 'Nacka närradio' så hittar du den. Där finns ett kontaktformulär. Tala om vad du vill göra och glöm inte att sända med kontaktuppgifter”, säger Sture Djupenström.

Sedan starten 1986 har Nacka närradio, som dygnet runt sänder över frekvensen 99,9 MHz, drivits av ideella krafter. Inledningsvis var intresset för att delta förhållandevis stort. 
Flertalet politiska föreningar hade egna program, likaså radioelever från Tollare folkhögskola. Det fanns miljöprogram, program med fokus på bibelfrågor, Turkiska föreningen hade sitt program. Det har genom åren sänts valvakor, debatter, andakter, kommunfullmäktigesammanträden, sommarprogram med mycket mer.

Men sedan ett par år har kanalen svårt med nyrekryteringen, vilket påverkar programutbudet. En förklaring är att de med ambition att nå ut till en publik har betydligt fler möjligheter i dag jämfört med hur medielandskapet såg ut vid radiokanalens grundande. Det tror Sture Djupenström, som sitter i närradions styrelse.
– Det är klart att sociala medier påverkar intresset för att medverka i traditionell etermedia. Mycket av det som läggs ut i poddar och liknande skulle helt klart vara gångbart att sända i radio, säger han. 

Aktiv sedan 90-talet
Sture Djupenström har sedan 90-talets slut varit engagerad i Nacka närradio. Varje torsdag, mellan klockan 17 och 18, tar han sig an aktuella Nackaämnen i Torsdagstimmen. Under vintern och våren har han exempelvis återkommande diskuterat stadsbyggnaden med representanter för Nacka kommun, men också behandlat mjukare ämnen som maratonlöpning och tillverkning av nyckelharpor.
– Vi försöker spegla så mycket som möjligt av Nackas kultur och historia, talar gärna med intressanta personer. Lyssnar man på Nacka närradio lär man sig mycket om Nacka, både om lokal historia och om det som är aktuellt just nu. Det finns i regel ingen brist på uppslag, men tyvärr begränsade personalresurser. I dag sitter sex personer i styrelsen varav ett fåtal regelbundet gör program.

Jagar nya röster
Och det är där som han hoppas att en artikel i lokaltidningen kan komma till nytta.
– Vi letar efter nya medarbetare. Det här är en ideell förening. Det finns inga pengar att tjäna på det, utan vi gör det här för att det är kul. Men det är en väldigt bra skola för den med intresse för radioproduktion. Viktigt är att kunna hantera ljudredigering, för inspelat material behöver i regel klippas för att anpassas till sändning.

Ett annat krav är att programförslagen ska ha Nackaförankring. Att analysera händelseutvecklingen i fotbollens Champions League är följaktligen inte aktuellt.
– Nej, men gärna en serie om lokala idrottsklubbar som OK Ravinen och Järla. Det hade varit jätteroligt. Samtidigt är vi öppna för alla idéer. Finns det någon som vill vara med och berätta om någon upplevelse, en resa eller liknande, så är vi mycket intresserade. Sen ska man veta att vi av ekonomiska skäl inte kan sända upphovsrättsskyddad musik.

Engagerade lyssnare
Enligt Sture Djupenström rör det sig kanske inte om så många lyssnare, han uppskattar antalet till mellan 500 och 600, men återkopplingen från publiken kan vara engagerad, både i form av ris och ros.
Vilken är kanalens främsta utmaning?
– Att överleva. Det är knepigt att få in folk i föreningslivet. Det märker inte bara vi av. Vi måste få in folk som vill engagera sig. Annars faller allting, säger Sture Djupenström.