Boo Publicerad 12:13, 25 mars 2019

Nacka kommun försöker förhala VA-utbyggnaden i Södra Boo. Det tycker inte bara de boende i området utan nu också länsstyrelsen i Stockholms län.
Kommunen svarar med att försöka få anstånd med sitt svar — för att sedan kunna överklaga.
– Vi behöver ett år till på oss att bli färdig med detaljplan och VA, säger Cathrin Bergenstråhle, M, ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Att detaljplanearbetet i Boo tar tid och ofta överklagas har vi vant oss vid. Men att den av de flesta efterlängtade och av miljöhänsyn nödvändiga VA-utbyggnaden ska komma i kläm av denna orsak tycker inte länsstyrelsen är okej. Så i slutet av februari kom ett förläggande riktat mot Nacka kommun om att senast sista dagen år 2022 ha tillgodosett allmänna vattentjänster (kommunalt VA) i området Mjölkudden-Gustavsviks gård.

Så kommunstyrelsen beslutade i veckan om att söka respit om att få komma med ett överklagande senare, anledningen: Man vill samordna VA-frågan med detaljplanen. Men man nämnde inget om hur förseningen kan drabba vattenmiljön.
– De visste om att det här var på väg och de behöver inte mer tid på sig för att lämna in en överklagan, säger Göran Wellerstrand, ordförande i Gustavsviks ekonomiska fastighetsförening när NVP träffar honom, Roger Bohlin från Boo-Lännersta villaägarförening och Lars Fridolfsson, mannen som anmälde kommunen till länsstyrelsen för åtta år sedan.
– Ja, det är klart att det är lite roligt eller intressant, att kommunen också måste följa lagen. De jagade ju oss boende här så vi var tvingade att fixa våra avlopp och vårt vatten, och blev hotade med vite. Vi försökte få respit då kommunalt VA sades vara på gång, men fick inget gehör. Då är det inte mer än rätt att de också måste hålla tider, säger Lars Fridolfsson och hänvisar till vattenskyddslagens formulering ”kommunens skyldighet är att snarast, så länge behovet finns kvar, tillgodose VA i verksamhetsområdet”.

Två skilda saker
Föreningarna i området menar att det är bra att länsstyrelsen poängterar att det inte finns någon juridisk koppling till detaljplan när det gäller VA-utbyggnad. Det går helt enkelt inte att ha ett krånglande och långsamt detaljplanearbete som argument för att inte påskynda allmänt vatten och avlopp i området.
– Kommunen har förhalat VA-utbyggnad i 30 år, och det har påverkat vattenkvaliteten vid Boobadet, bland annat, säger Göran Wellerstrand och gör en gest ner mot Baggensfjärden.

Vill bygga ny väg samtidigt
Men kommunen vill, i samband med att man gör om detaljplanen — som gör att tomter går att stycka och att värdet på marken stiger — också koppla ihop grävarbetet för VA-rören med en rätt rejäl och kostsam vägrenovering.
– Det är väl egentligen det som är problemet. Vi tycker inte att vägarna behöver göras om så rejält, och framför allt inte till den stora kostnaden, säger Roger Bohlin. Och vi vet ett hundratal fall av överklaganden som kommer att skickas in så fort detaljplanen blir klar. Så det kommer att ta mer tid — och det vet kommunen.

Alltså: det kommer att ta tid att få rent vatten och rent avlopp i området, om man väntar på att detaljplanen ska styra.
Men Nacka kommun väljer att hoppas att det ska gå fort och smärtfritt och att fortsätta på den inslagna vägen, med detaljplan först och sedan VA-utbyggnad.
– Vi är i slutet på detaljplanearbetet och får vi ytterligare ett år på oss kommer vi kunna koppla på vattnet där, menar Cathrin Bergenstråhle.
Men det förutsätter att ingen överklagar detaljplanen. Och det är väl näst intill otänkbart?
– Visst, man måste också räkna in att det kommer överklaganden. Men det kan gå ganska snabbt ändå, säger Cathrin Bergenstråhle, som nu räknar med att kommunen tar beslut på kommunstyrelsen i maj om hur svaret (överklagan) till länsstyrelsen ska se ut.

”Vill koppla in jurister”
Att kommuner söker om respit om att få lämna in överklagan senare är inte helt ovanligt, enligt Lena Pettersson, miljöskyddschef på länsstyrelsen. 
– Det handlar om att man vill koppla in jurister för ett så bra svar som möjligt. 
Löper kommunen någon ekonomisk risk av att få föreläggande från länsstyrelsen?
– Nja. Det händer sällan att vi utkräver vite. Först måste man se om de följer föreläggandet som ofta gäller några år framåt, säger Lena Pettersson.

Det har hänt förr att kommunen fått föreläggande från länsstyrelsen när det gäller VA-utbyggnad. Då var det planarbetet, och den långsamma VA-utbyggnaden, på Älgö som länsstyrelsen ville skynda på med ett föreläggande mot kommunen. 


 
Testa NVP Plus - 60 dagar för 60 kronor

Testa NVP Plus - 60 dagar för 60 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x