Näringsliv Publicerad 09:47, 02 mars 2019

De får stanna i Sverige på ett villkor: Att de efter avklarade gymnasiestudier fixar ett jobb inom sex månader. Nu har ett nytt projekt startats för att de ensamkommande unga i Värmdö ska få jobb redan under studietiden.

Föreningen Frivilliga familjehem på Värmdö har sedan starten för omkring ett år sedan sett till att samtliga ensamkommande flyktingungdomar i kommunen — ett 50-tal personer – har någonstans att bo. Därmed har ungdomarna, trots att de fyllt 18 år eller skrivits upp i ålder av Migrationsverket, kunna stanna i Värmdö och gå kvar i skolan.

Samarbetet mellan föreningen och Värmdö församling har hela tiden varit tätt, och nu har de två aktörerna gått samman och fått pengar från Stockholms stift till ett arbetsmarknadsprojekt. 
Målet är tydligt: Att de Värmdöungdomar som har fått tillfälligt uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen ska lotsas in i varaktiga jobb. 

Jobb ger nya möjligheter
Den nya lagen, som antogs 2018, innebär nämligen att ensamkommande kan få tillfälligt uppehållstillstånd för att slutföra sin gymnasieutbildning. Efter det har de sex månader på sig att få ett fast arbete eller ett avtal om minst två års anställning. Om de får det, kan de ansöka om permanent uppehållstillstånd.
– Några av ungdomarna har redan etablerade kontakter. En del har helgjobb inom hemtjänsten efter att ha haft praktik där genom skolan. Men andra ungdomar är långt ifrån arbetsmarknaden, och dem ska vi coacha och stötta på individnivå. Genom projektet får de flera år på sig att söka jobb, istället för sex månader, säger Cecilia Dufva, en av grundarna till Frivilliga familjehem på Värmdö.

Ett 40-tal ungdomar, varav de flesta kom till Sverige hösten 2015, ingår i projektet. En av dem är Rohullah Ahmadi, som är glad att vara en del av projektet.
– Jag studerar på språkintroduktionsprogrammet på Gustavsbergs gymnasium, G2. Efter sommaren hoppas jag på att få läsa VVS- och fastighetsprogrammet på Värmdö tekniska gymnasium. Först tänkte jag att jag skulle bli vaktmästare, men nu tänker jag att jag ska jobba med VVS, säger han.

Mötte företagare i Nacka
I slutet av februari var han, några andra ungdomar och projektets initiativtagare på Nacka företagarträff för att knyta kontakter. 
– Vi har pratat med företag som behöver chaufförer och som gärna vill träffa ungdomarna redan innan de gått ut skolan. Aktörer inom båtbranschen och vård- och omsorgssektorn är också intresserade, säger Cecilia Dufva.

Anna Björnström från Värmdö församling är imponerad över det arbete som Cecilia Dufva och de andra i Frivilliga familjehem på Värmdö lagt ner.
– Tack vare dem finns det inga hemlösa ensamkommande i Värmdö. Här har civilsamhället tagit ansvar, och det har gjort hela skillnaden. Jag vill bara hylla dem, säger hon.