Nacka Publicerad 14:39, 29 mars 2019

Politikerna i Alliansen kommer inte att tillåta den stenkross i Gungviken som Skanska vill placera där. Det meddelade Alliansen i dag, fredag, efter att ärendet utretts av miljöenheten och skickats ut till politikerna.

Det är flera miljöaspekter som ligger till grund för beslutet. Enligt miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Cathrin Bergenstråhle, M, kan Skanska inte visa att man kommer att klara kraven på vattenrening, hantering av damm samt bullerfrågan. 

– För att en stenkross ska tillåtas ska placeringen vara lämplig utifrån en rad faktorer. Skanska har inte kunnat visa att verksamheten inte negativt påverkar miljön. Dessutom är placeringen olämplig då den ligger på en höjd, fullt synlig från Skurusundet och intill viktiga natur- och rekreationsområden, säger Cathrin Bergenstråhle.

Miljöenhetens utredning blir offentlig först senare, men enligt allianspolitikerna visar utredningen att det saknas en beskrivning av hur metallhalten och vattenkvaliteten i Lännerstasundet kommer att påverkas. ”Skanska har överskattat hur effektiv kvävereningen är och rening av tungmetaller har inte berörts.”

– Bullerutredningen visar inte hur alla befintliga och planerade bostäder påverkas. Skanska har redovisat hur tvåvåningsbyggnader påverkas, men i Tollare planeras hus med upp till tio våningar. Bullret påverkar också naturområdet, som har stora rekreativa värden, säger Cathrin Bergenstråhle.

 

Beslutet fattas i april

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ska fatta det formella beslutet i frågan först den 10 april, men fick på fredagen ta del av det beslutsunderlag som finns i frågan, och det är utifrån det som man föreslår att stenkrossen stoppas.

Miljöenhetens chef Per Enarsson vill inte kommentera utredningen innan den blivit offentlig:

– Det kan fortfarande bli skillnader. I allmänna ordalag kan jag säga att har vi tagit del av samtliga underlag Skanska levererat till oss. Vi har utrett frågan tillräckligt för att kunna lämna ett förslag till beslut. 

Enligt Cathrin Bergenstråhle är tjänstemännens förslag att Skanska ska ansöka om tillståndsprövning hos länsstyrelsen, istället för att ärendet avgörs av kommunen.

– Men vi politiker i nämnden tycker att underlaget är så starkt att vi kan göra en bedömning på kommunal nivå. 

– Att skriva att vi vill förbjuda krossen är en tydligare markering av vad vi tycker, säger Martin Sääf, ledamot för L i nämnden och fortsätter:

– Vi höjer kraven på det här, men Skanska kan gå vidare oavsett, med en överklagan. Jag har mycket stor förståelse för att folk varit bekymrade.  

– En krossverksamhet medför till sin natur en rad negativa konsekvenser och då är det viktigt att tydligt visa åtgärder som minimerar dessa konsekvenser. Det har inte Skanska gjort och därför anser vi att verksamheten bör förbjudas, säger Johan Krogh, C, 1:e vice ordföran i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

 

"Ett nej måste vara väl underbyggt"

Eva Nisser i Saltsjö Duvnäs fastighetsägarförening har lett den stora opinion som vänt sig mot planerna. Hon vill vänta med att dra några slutsatser tills dess hela underlaget är offentligt:

– Det gäller att lusläsa hur kommunen argumenterar för sitt nej. Det som är det centrala är om nejet är mycket väl underbyggt. Är det inte väl underbyggt juridiskt kan det påverka hur länsstyrelsen agerar om beslutet överklagas. 

– Vi har aldrig trott att politikerna ska rösta ja, men vi vill vara säkra att det här inte bara är ett nej som en markering.

Skanskas presschef Patric Elmén, ger följande skriftliga kommentar:

”Självklart beklagar vi att Alliansen i Nacka väljer en annan väg än vår, då Skanskas planer för Gungviken klarar alla miljökrav och är ett bra alternativ för att begränsa framtida CO2-utsläpp. I övrigt har vi inga kommentarer förrän efter den 10 april, då miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar i frågan.”

Också Carl af Petersens på Erstaviks fideikomiss, på vars mark stenkrossen planerats ligga, vill invänta offentliggörandet av utredningen innan han kommenterar:

– Klarar Skanska inte miljökraven ska man inte driva verksamheten i Gungviken. Nu måste vi vänta på att få läsa hela utredningen innan vi kan se vad den säger och hur politikerna har resonerat.

  • Lennart Spetz

 
Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x