Nacka Publicerad 08:15, 25 februari 2019

Den planerade stenkrossen i Gungviken väcker stort engagemang i områdena runt Lännerstasunden. En protestgrupp har både genomfört ett ljudtest och startat en namninsamling — och det finns även oro för att kulturhistoriska lämningar ska påverkas. Nacka kan komma att ta ställning i frågan i april.

Ljudtestet av hur en kross kan låta genomfördes av några privatpersoner, som hyrde in utrustning som används i konsertsammanhang. 
– Det var inget vetenskapligt test. Vi stod på en parkeringsyta och vi hade inte bullerskydd, men jag tror att det ändå gav en bild av hur det kan komma att låta. Både i Duvnäs och Tollare överskreds ljudgränserna, säger Eva Nisser, representant för nätverket Hela Nacka. 

”Gravt oroande. Jag hade svårt att vistas utomhus och hörde även ljudet inomhus”, kommenterade en boende ljudet.

En annan fråga som aktualiserats av Mats Widgren, professor i kulturgeografi, är de historiska lämningarna i området. Enligt länsstyrelsen måste området undersökas eftersom det kan finnas okända fornlämningar.
Mats Widgren har gjort en egen utredning, utifrån historiska kartor och iakttagelser på plats.
– Eftersom både Drevinge och Erstavik har gravfält från yngre järnålder och Neglinge är belagt från 1300-talet tror jag att vägsträckningarna är från tidig medeltid.

Bland annat finns det ett vägskäl på den plats där torpet Gungviken låg, strax norr om Saltsjöbadsleden, och huvudvägen till Saltsjöbaden passerade här, innan vägen mellan Duvnäs och Fisksätra fick sin nuvarande sträckning på 1920-talet.

2 100 på protestlista
Nätverket Hela Nacka och Saltsjö-Duvnäs fastighetsägare har under några veckor gjort en namninsamling för att protestera mot stenkrossen. I fredags hade drygt 2 100 personer skrivit under. 
Många har också hört av sig till miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Cathrin Bergenstråhle, M:
– Det här är en av de frågor som väckt störst engagemang i Nacka. Människor är oroliga och upprörda, och det förstår jag. Det är naturligt, säger hon.

Men hon betonar att det inte är upp till politikerna i nämnden att tycka i frågan. Man har lagstiftning att följa. 
– I det här fallet fungerar nämnden som en lokal domstol. Vi ska ta in allt material och pröva frågan mot gällande lagstiftning. Miljöexperterna ska också ta hänsyn till alla synpunkter. 
– Det är skillnad på partipolitik och domstolsfunktion — i ett sådant här fall måste vi kunna motivera vårt beslut enligt lagen, vi kan inte tycka.  Så jag kan inte i förväg säga ja eller nej, även om många vill höra att vi ska stoppa den här krossen, det är frustrerande.

Avgörande väntas dröja
Den 10 april hoppas Cathrin Bergenstråhle att nämnden ska kunna ta ställning. 
– Det vi kan göra är att pröva frågan så strängt vi kan. Nämnden ska tillvarata medborgarnas intressen och skydda miljön, samtidigt som den sökande ska garanteras en rättssäker prövning, säger hon.

Oavsett nämndens beslut kommer ett slutligt avgörande att dröja.
– Beslutet kommer säkerligen att överklagas oavsett vad vi beslutar och då kommer länsstyrelsen att pröva det och sedan mark- och miljödomstolen. 

Enligt Cathrin Bergenstråhle ingår just det här området inte i Nackareservatet, utan den största delen av marken är utmärkt som verksamhetsområde. 
– Det är nog därför som Skanska anser att det är värt att pröva den här platsen. Sen finns det ju olika typer av verksamheter, det skulle också kunna vara en båtuppläggningsplats.

Inför att miljö- och stadsbyggnadsnämnden ska besluta i frågan kan den som vill lämna synpunkter, senast den 1 mars. 

Betongtillverkning kan bli av
Skanska har ansökt om att få placera stenkrossen i Gungviken och den planeras vara i drift under tio år.
Enligt Torbjörn Andersson, chef för projektutveckling på Skanska industrial solution, kan det bli aktuellt med fler verksamheter på platsen, men inget är bestämt.
– Vi har inga sådana planer i nuläget, men det kommer att byggas mycket i Nacka och en betonganläggning kan bli aktuell. Men det är då inte fråga om cementproduktion eller en cementfabrik utan att vi skulle kunna blanda cement, vatten och bergmaterial på en sådan här plats, och sådan verksamhet är inte bullrande, säger han.
– Det som blir är att det blir trafik, men transporter av bergmaterial till och från Gungviken behöver ske oavsett om det är i form av bergmaterial eller betong, även om en betonganläggning skulle innebära en viss ökning av antalet transporter.