Nacka Publicerad 13:05, 21 januari 2019

Allt mer forskning visar på att naturen kan ha en stärkande effekt. Det är något som Hälsoträdgården i Nyckelviken tagit fasta på, när man hjälper människor tillbaka efter sjukdom. 

Hälsoträdgården är en förrehabiliteringsverksamhet i Nacka som har funnits sedan 2013. För den som blivit sjuk och varit sjukskriven länge kan det vara ett första steg på vägen tillbaka. Fokus ligger dels på hälsa, dels på att hitta vägar tillbaka till arbetslivet.

Det är arbetscoachen Louise Lindgren och hälsopedagogen Micka Hahne, som länge arbetat med naturbaserad rehabilitering, som tillsammans startat och byggt upp verksamheten. Två grupper med tio deltagare vardera träffas två till tre förmiddagar per vecka i Nyckelviken. Där har man en omsorgsfullt inredd och ombonad lokal, men också en liten trädgård och den vackra naturen.  

Bland annat inspireras man av Alnarps rehabiliteringsträdgård vid Sveriges Lantbruksuniversitet, där forskning visar att vistelse och aktiviteter i trädgårdar och natur minskar stress och är gynnsamt för hälsan.

– Glappet mellan ha varit hemma och sjukskriven och en arbetsplats kan vara stort. Då behövs ett sammanhang där man kan komma igång i långsam takt. Vi har vår trädgård där man kan arbeta med händerna, skapa, vila om man har värk eller vara med i den sociala gemenskapen. I lokalen vi vara beroende på vädret. Att arbeta med händerna gör att man lättare kan släppa stora tankar som skapar oro. Skogen och miljön kring Nyckelviken är grunden i verksamheten, säger Louise Lindgren.

– Alltmer forskning visar att naturupplevelser hjälper mot bland annat stressrelaterad ohälsa, som har ökat lavinartat i samhället på senare år. Naturen ger möjlighet till vila, aktivitet och återhämtning, har en lugnande effekt och ökar bland annat nivåerna av må bra-hormoner och stärker immunförsvaret, säger Micka Hahne.

I Japan finns det sedan 1980-talet en natur- och skogsterapi som kallas shinrin-yoku, eller ”skogsbad” på svenska. Terapin ska motverka stressrelaterad ohälsa. 

– Det inspirerar oss i vårt arbete och när vi är i är i naturen försöker vi vistas i skogen på ett medvetet sätt och uppleva med sinnena istället för med hjärnan. I vanliga fall kanske man tittar men ser inte, hör men lyssnar inte. Genom att se, höra dofta och känna kan man ”bada” i upplevelsen av skogen. Man flyttar fokus ut ur oroande och stressande loopar av tankar, säger Micka Hahne. 

 Utomhus kan man också fylla på melatonin, som kroppen tillverkar i dagsljus. Precis som det rekommenderas 30 minuter rörelse per dag ska man försöka få 30 minuter dagsljus. Forskning visar dessutom att vissa naturmiljöer påverkar oss mer än andra.

– Människor tolkar automatiskt vissa sorters landskap som avstressande, framför allt landskap med glesa träddungar, glesa skogar med god sikt och utsikt över vatten. Dessa naturtyper liknar de som människan under miljoner år har utvecklats och känt sig trygg i. Forskarna menar att sådan natur ger en signal till det sympatiska nervsystemet om att det kan slappna av, vilket ger hjärnan tillfälle till vila, säger Micka Hahne.

En grund i Hälsoträdgårdens arbete är att fokusera på det som fungerar för en deltagare istället för på det som blivit ett problem.

– Förlorar man en fysisk eller mental förmåga är det lätt att räkna ut sig själv och då är det viktigt att skapa nytt hopp och framtidstro och bryta fördomar, säger Louise Lindgren.

I december tilldelades Hälsoträdgården Nacka kommuns tillgänglighetspris, med motiveringen att man hjälper kommuninvånare att komma tillbaka in i samhället och till arbetsmarknaden. 

– Vårdträdgårdar finns det inte så många av, och vi får många studiebesök, för vi har goda resultat. Våra deltagare blir rustade att gå vidare mot studier eller ett nytt yrkesliv, säger Louise Lindgren. 

  • Lennart Spetz