Flexibel skolstart i
Hemmesta – ingen succé

FOTO: Jenny Frejing (arkiv)
Värmdö Publicerad 14:50, 10 december 2018

Kortare körtid för bussarna i morgonrusningen – men en rad negativa konsekvenser för skolan. Nu har en första utvärdering av flexibel skolstart på Hemmestaskolan gjorts.

Det är ofta långa köer och långsam trafik genom Hemmesta på morgonen, vilket medför en otrygg trafiksituation för de många elever som ska till någon av skolorna i området.

För sprida ut trafiken — inte minst den som utgörs av elevernas skjutsande föräldrar — beslutade utbildningsnämnden tidigare i år att införa flexibel skolstart på Hemmestaskolan. Detta innebär att skolans elever från och med höstterminen 2018 har börjat en halvtimme senare än tidigare.

Försöket ska pågå under läsåret 2018/2019, och den första utvärdering som nu gjorts visar på både positiva och negativa följder, med tyngdpunkt på det senare.

Till fördelarna hör att körtiden mellan Hemmesta vägskäl och Kolvik mellan 07:30 och 08:00 har minskat med drygt två minuter, enligt statistik från bussbolaget Keolis.
Å andra sidan har trafiksituationen vid Hemmestaskolan, enligt skolans personal, inte förbättrats.

En annan följd av försöket är att 300 fler elever vistas på fritidshemmet mellan klockan åtta och halv nio, jämfört med förra läsåret, vilket medfört att skolan behövt bemanna med fyra fler pedagoger under den tiden. Vissa elever, som åker skolskjuts, har också fått förlängd väntetid på morgnarna. 

Vissa elever, som åker skolskjuts, har också fått förlängd väntetid på morgnarna.

Överlag uttrycker skolan att försöket har försvårat schemaläggningen för lokaler och personal. Man har inte sett några pedagogiska vinster med flexibel skolstart — men en del elever i de högre årskurserna som bor nära skolan har varit positiva att de fått sovmorgon.

Tjänstemännen på kommunen menar att en fördjupad analys av situationen måste göras innan man bestämmer om försöket ska förlängas eller ej. I denna analys bör det ingå att kommunen gör egna trafikmätningar och att en enkät med elever och föräldrar genomförs.

  • Hanna Bäckman