Brunn ska växa och leva
upp — plan ska visa hur

Ingarö Publicerad 08:03, 10 oktober 2018

Exploatörer vill bygga bostäder i både Brunn och det omstridda området Kulla-Karby. Samtidigt ska Brunn bli ett mer levande centrum. För att uppnå allt detta ska ett planprogram tas fram.

För tio år sedan inleddes arbetet med en detaljplan i Kulla-Karby, vid Återvallsträsk, som syftade till att bygga 150 småhus. Efter flera vändor i juridiska instanser drog sig exploatören 2014 ur, och planen lades på vänt. 

Nu har den åter kommit upp på bordet, då fastighetsägaren har hört av sig till kommunen om att eventuellt återuppta planen. 
Även andra stora markägare runt Brunn och vid Lillängsdal-Forsvik har visat intresse för att bygga bostäder.
Med detta som bakgrund beslutade kommunstyrelsens planutskott på sitt senaste möte att ta fram ett start-PM för ett planprogram för Brunn. 
En stor del av Ingarö räknas in, från Lillängsdal i väster till Ingaröstrand i öster och Fagerholm i söder. 

Allmänheten får tycka till
Programmet, som ska vara klart i slutet av 2019, ska bland annat peka ut platser som lämpar sig för bostäder och handel. Ett samråd, där allmänheten får tycka till, hålls våren 2019.
Mikael Lindström, S, andre vice ordförande i planutskottet, har invändningar mot planerna i Kulla-Karby.
– Vi är emot att man börjar bygga i fel ände. Man ska börja i centrumområden och bygga inifrån och ut. Dessutom är miljön i Kulla-Karby känslig, säger han.

Överlag är han dock positiv till fler bostäder på norra Ingarö.
– Det är ett klokt ställe att bygga på när Värmdö behöver ta sin del av ansvaret för bostadsförsörjningen, bland annat för att infrastrukturen är bättre där än öster om Ålstäket.

”Måste växa organiskt”
Utskottets ordförande Fredrik Sneibjerg, L, är också positiv till att ett större grepp tas.
– Jag vill se ett betydligt mer levande Brunn, och jag tror att området måste växa organiskt. Jag tror och hoppas att kommunen tar ett större ansvar och bygger fler bostäder på den kommunala mark vi har i Brunn, säger han.
Vad tycker du om att Kulla-Karby åter är aktuellt?
– Jag är försiktigt positiv, men man måste se till att det finns fungerande infrastruktur.
Håller du inte med om att man bör bygga inifrån och ut?
– Jo, generellt sett. Men när ett sådant här erbjudande kommer är det knivigt att säga nej bara för att man har en sådan regel.

130 hyreslägenheter på gång

Det finns redan en högst konkret plan för nya bostäder i Brunn.
På platsen där återvinningscentralen ligger i dag planerar nämligen Värmdöbostäder att bygga 130 hyreslägenheter. 
Även nya affärslokaler ingår i projektet, vars byggstart är satt till nästa sommar. 
Inflyttningen beräknas sedan kunna ske under vintern 2020/2021.