Nacka Publicerad 07:56, 16 oktober 2018

Det trampas som aldrig förr i Nacka. I år har det slagits rekord på flera mätstationer längs cykelvägarna. Men nu börjar lågsäsongen. För framkomligheten i trafiken hoppas kommunen att cykeltrenden fortsätter att öka.

122 000 cyklister passerade Nackas mest trafikerade mätstation i närheten av Sickla Bro i maj. Det är mer än dubbelt så många jämfört med samma period 2016, och även en bra bit över 2017 års majsiffror som landade på 82 000.

Efter en förväntad dipp under semestern tog cyklandet i Nacka fart igen, och den 21 augusti slogs det senaste dygnsrekordet för mätstationen i Sickla då räknaren mätte 6 118 passerande. I år är man totalt sett redan uppe i lika många cykelpassager som under hela 2017.
Vad är det då som har hänt? Utbyggnaden av cykel- och gångstråken de senaste åren? Fördelaktigt väder? Eller en allmän cykeltrend i stort? Sannolikt lite av varje. Amir Spahovic, trafikplanerare i Nacka kommun, tror att elcykelpremien också bidragit.

Flera cykelprojekt
– Det blir fler och fler elcyklar och för de som bor längre bort från stan blir det enklare att ta elcykeln än en vanlig. Sedan tror jag att många har tyckt att det blivit att jobbigare att byta vid Slussen under ombyggnaden, säger han och fortsätter:
– Men Nacka har även byggt ut de regionala cykelstråken de senaste åren vilket gör det enklare. Jag gissar att de som cyklar känner att de sparar pengar och får träning på köpet.

Under hösten och vintern minskar dock cykeltrafiken till och från Nacka. Därför har kommunen flera vinterrelaterade projekt för att få fler att stanna på cykeln även när det blir ett bistrare klimat.

Marianne Areskog, projektledare för hållbart resande i Nacka, nämner att man jobbar med beteendepåverkan. Ett av dessa projekt är ”Cykelvänlig arbetsplats” där man försöker inspirera arbetsplatser att göra det enkelt för sina anställda att cykla till jobbet. 

Sopsaltning gör skillnad
Ett annat är ”Cykla på vintern” som är inne på tredje året, där 40 deltagare får gratis dubbdäck och reflexväst från kommunen, för att inspirera omgivningen att vintercykla och rapportera vilka brister det finns på vägarna.

Det som gör störst skillnad praktiskt för cyklisterna är att Nacka kommun sopsaltar de regionala cykelstråken längs Värmdövägen så fort det blir minusgrader under vinterhalvåret.
– Det var vi i Nacka tidiga med, i dag gör många kommuner det. Det är vår driftenhet som sköter det tidigt före cykelrusningen börjar. Då borstas först isen bort och sedan sprids en saltlake på vägen som gör underlaget bättre, säger Marianne Areskog.
Varför är det viktigt att fler tar cykeln?
– Det finns flera faktorer. Dels handlar det om framkomlighet, en cyklist upptar betydligt mindre yta än en bil. Så det är ett väldigt yteffektivt resesätt. Dels är det bra för klimatet och går i linje med våra lokala klimatmål. Men vardagsmotion ger också hälsovinster.

Stor ökning de två senaste åren

Antalet cyklister som passerat mätstationen i Sickla mellan 1 januari och 3 oktober de fem senaste åren. Det totala -antalet på för helår anges inom parentes.

2014 486 000 (589 000)
2015 429 000 (499 000)
2016 321 000 (406 000)
2017 521 000 (648 000)
2018 639 000

De låga siffrorna för 2016 kan vara något missvisande, då statistik för perioden 18 feb-4 mars saknas. Annan orsak till låga siffror kan bero på rika snömängder i januari och februari, samt snöstormen den 10 november samma år.

Källa: Nacka kommun