Värmdö Publicerad 07:58, 02 juli 2018

Värmdö kommun växer ur sitt kommunhus — igen. Nu måste åtgärder för att komma tillrätta med underdimensionerad ventilation till, och en utredning ska visa om ett fjärde kommunhus bör byggas.

Värmdös tredje kommunhus, Skogsbo 3, invigdes 2006. Sedan dess har ombyggnationer gjorts i kommunhusen för att ge plats åt kommunens växande organisation. Nu har åter lokalerna blivit för små, och det skapar problem. Ventilationen i Skogsbo 2, Udden, är inte anpassad till det antal personer som arbetar i huset.
– Ventilationen i Udden är dimensionerad för arbetsplatser till 112 personer. Nu är det ungefär 140 personer, säger Frida Nilsson, sektorchef för administration vid Värmdö kommun.

Hon förklarar att det gjorts luftflödesmätningar i huset som gav tillfredsställande resultat förutom på plan 0 och i vissa konferensrum.

Dyr ombyggnation
Två lösningsförslag togs fram för att åtgärda ventilationen. Det ena innebar att enbart anpassa ventilationen, det andra att anpassa ventilation och dessutom bygga om lokalerna till aktivitets­anpassade arbetsplatser.

Båda förslagen ansågs dock för dyra — 8,5 respektive 18,5 miljoner kronor.
– Det kändes inte ekonomiskt försvarbart att lägga så mycket pengar på något som inte skulle ge oss någon vidare kapacitetsökning. Därför är inte något av de förslagen aktuella för närvarande, säger Frida Nilsson.

Istället har planerna om att bygga ett fjärde kommunhus åter lyfts – något som var på tapeten redan 2012. Kommunstyrelsen gav vid sitt sammanträde den 30 maj kommundirektör Camilla Broo i uppdrag att till styrelsens sammanträde i december presentera en utredning avseende ett fjärde kommunhus.

Vad skulle ett Skogsbo 4 ­kosta?
– Det går inte att svara på i nuläget, det får utredningen visa. Sen är det inte säkert att man från politiskt håll vill prioritera att bygga ett nytt kommunhus, säger Frida Nilsson.

Kortsiktiga åtgärder
Fram till att beslut om en långsiktig lösning fattats har kortsiktiga åtgärder vidtagits för att förbättra arbetsmiljön i Udden. Bland annat har rutiner för bokning av mötesrum gjorts om för att hinna vädra lokalerna. Anställda ges även möjlighet att jobba hemifrån. För att minska antalet medarbetare i huset ska tio personer i augusti flytta till andra ­lokaler, som kommunen hyr.
– Och vi flyttar runt lite så att färre jobbar där luften är sämre, säger Frida Nilsson.
Vid sammanträdet i december ska Camilla Broo även återrapportera vilka kortsiktiga lösningar som vidtagits för att göra arbetsmiljön i Udden bättre.

  • Anna-Karin Blom
 
Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x